Hlavné menu

01.03.2024

Ministerstvo práce predstavuje nové zjednodušené pravidlá pre detské inkluzívne ihriská

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zjednodušuje podmienky pre výstavbu inkluzívnych detských ihrísk pod novým názvom Ihrisko pre každé dieťa. Po novom tak už nie je povinnosťou dodržiavať konkrétny typ materiálu, ani pôvodne predpísané prvky. Avšak minimálne 3 inkluzívne prvky a bezbariérový prístup musia byť zakomponované pri budovaní ihriska aj naďalej. Žiadatelia, ktorí získali dotáciu na výstavbu ihriska v rokoch 2022 a 2023 a spĺňajú podmienku na jej prehodnotenie, môžu pokračovať tiež podľa nových pravidiel. Finančná alokácia na rok 2024 predstavuje výšku 5 miliónov Eur na vznik viac ako 100 ihrísk v tomto roku.
 

Na dnešnom slávnostnom otvorení detského inkluzívneho ihriska v Košiciach, minister práce Erik Tomáš ocenil, že sa na tomto ihrisku môžu hrať aj zdravotne znevýhodnené deti: „Ihrisko pre každé dieťa bude skutočne pre každého. Nejde len o deti s obmedzenou schopnosťou pohybu, ale rovnako sa tam budú hrať aj deti, ktoré trpia zrakovým, sluchovým, mentálnym alebo iným zdravotným znevýhodnením bez vekového obmedzenia.“

V rámci dotácie v maximálnej výške 50 000 Eur môžu prijímatelia vybudovať ihrisko podľa svojich potrieb. Od roku 2021 už rezort práce poskytol viac ako 15 miliónov Eur na podporu 344 bezbariérových ihrísk po celom Slovensku. „Budeme v tomto projekte pokračovať aj v roku 2024. Podmienky zjednodušujeme práve preto, aby sme vyšli v ústrety každému žiadateľovi, nech výstavbu ihriska zvládne realizovať a dotáciu plnohodnotne využije,“ doplnil minister práce Erik Tomáš.

Prijímatelia, ktorí obdržali dotáciu v rozpočtovom roku 2022 a 2023 a zatiaľ nezrealizovali verejné obstarávanie na výstavbu detského inkluzívneho ihriska, môžu požiadať rezort práce o zmenu pôvodne naprojektovaného ihriska. Po schválení ich žiadosti tak začnú s budovaním už podľa podmienok stanovených pre rok 2024.

Vzhľadom na skutočnosť, že počet žiadostí o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny v rámci prvého kola prekračuje vyčlenenú finančnú alokáciu, aktuálne nie je možné prijímať nové žiadosti o dotáciu. Najbližšia možnosť požiadať o dotáciu na vybudovanie detského inkluzívneho ihriska bude v termíne od 1. novembra do 31. decembra 2024.

Nové zjednodušené podmienky nájdete na tomto linku: Dotácie - novinky - MPSVR SR (gov.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk