Hlavné menu

28.04.2022

Ministerstvo práce presadzuje kultúru bezpečných pracovísk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa pridáva k oslavám Svetového dňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Dnes si ho už po dvadsiaty krát pripomína Medzinárodná organizácia práce. Tento rok sa nesie v znení hesla „Posilnením sociálneho dialógu smerom ku kultúre bezpečnosti a ochrany zdravia“. Lepšej ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci pomôže aj novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), ktorá začne platiť od januára 2023.
 

K výzve medzinárodných organizácií s cieľom vytvárať kultúru bezpečnosti a zdravia a prispieť k znižovaniu úrazovosti na slovenských pracoviskách sa pripája aj minister práce Milan Krajniak, ktorý pravidelne s generálnou riaditeľkou Národného inšpektorátu práce Hedvigou Machayovou komunikuje o nových výzvach pre bezpečné podmienky a ochranu zdravia pri práci.

„Presadzujeme komplexnú a systémovú starostlivosť zamestnávateľov o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a podporujeme preventívne činnosti inšpekčných orgánov a zamestnávateľov v tejto oblasti. Pomáha nám v tom aj Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 a program jej realizácie na roky 2021 – 2023. V nej sme zadefinovali priority, ktorými sledujeme zvyšovanie kultúry dôstojných pracovných podmienok, ako aj ochranu ich života a zdravia,“ hovorí v tejto súvislosti minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

V záujme zvyšovania kvality a úrovne BOZP a s dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia sa od začiatku budúceho roka zníži administratívna záťaž zamestnávateľov pri dodržiavaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Parlament v apríli 2022 schválil novelu zákona o BOZP z dielne ministerstva práce, ktorá okrem iného zabezpečí jednotnú úroveň odbornosti a zároveň zvýšenie odbornosti osôb, ktoré vykonávajú funkciu bezpečnostného technika.

Medzinárodná organizácia práce oslavuje každoročne 28. apríla Svetový deň pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na podporu prevencie pracovných úrazov a chorôb z povolania od roku 2003. Témou tohtoročného Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je vybudovanie pozitívnej, inkluzívnej a udržateľnej kultúry BOZP so zapojením všetkých strán. Zamestnávatelia aj zamestnanci môžu urobiť BOZP dôležitou súčasťou ich práce a každodenného života tým, že budú klásť dôraz na svoju bezpečnosť, ako aj na bezpečnosť ľudí okolo nich.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk