Hlavné menu

31.05.2022

Ministerstvo práce prichádza s opätovným zvýšením súm stravného

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny reaguje na vývoj indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a na vývoj indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel. S cieľom zmierniť dopady rastúcej inflácie dnes rezort práce zverejnením predbežnej informácie o návrhoch opatrení zvýšenia súm stravného a súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel inicioval legislatívny proces s termínom pripomienkovania predbežnej informácie do 8. júna.
 

Sumy stravného i základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách boli len nedávno zvýšené opatrením ministerstva práce s účinnosťou od 1. mája 2022. V apríli však mesačný kumulovaný index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní dosiahol hodnotu 105,7 %, čo predstavuje zvýšenie o 5,7 percentuálneho bodu oproti základni (kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy stravného). Tým bola splnená podmienka pre zvýšenie súm stravného pri pracovných cestách v zmysle zákona o cestovných náhradách (§ 8 ods. 1, z. č. 283/2002 Z. z). Návrhom opatrenia MPSVR SR sa suma stravného má zvýšiť nasledovne:

  • 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 6 eur na 6,40 eura,
  • nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9 eur na 9,60 eura,
  • nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 13,70 eura na 14,50 eura.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je podľa Zákonníka práce 75 % stravného pre pracovné cesty v trvaní od 5 do 12 hodín. Pri sume stravného 6,40 eur bude teda minimálna hodnota stravovacej poukážky 4,80 eura. Zákonník práce určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky, zamestnávateľ sa môže rozhodnúť poskytovať stravovaciu poukážku vo vyššej hodnote.

V apríli 2022 dosiahol mesačný kumulovaný index cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel hodnotu 106,4 %, čo je zvýšenie o 6,4 percentuálneho bodu oproti základni. Tým bola splnená podmienka pre zvýšenie sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách v zmysle zákona o cestovných náhradách (v § 8 ods. 1, z. č. 283/2002 Z. z.).

Návrhom opatrenia MPSVR SR sa suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách má zvýšiť nasledovne:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,059 eura na 0,063 eura,
  • pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,213 eura na 0,227 eura.

Účinnosť oboch opatrení bude závisieť od dĺžky legislatívneho procesu, ktorý sa začal zverejnením predbežnej informácie s termínom pripomienkovania do 8. júna 2022.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk