Hlavné menu

04.07.2022

MPSVR: Sme pripravení na ďalšiu vlnu pandémie v zariadeniach sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) je pripravené okamžite sprísniť podmienky v zariadeniach sociálnych služieb, ak si to situácia v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 bude vyžadovať. Aj v spolupráci so samosprávami ako zriaďovateľmi zariadení pripravuje novelizáciu Pandemického plánu MPSVR SR, ktorý vychádza z praxe, a najmä predošlých skúseností počas krízového obdobia. Cieľom je predovšetkým ochrana zdravia a psychickej pohody klientov ako aj stabilita zamestnancov zariadení. Odbor krízového manažmentu a bezpečnosti rezortu práce považuje aktuálnu situáciu v zariadeniach sociálnych služieb za pokojnú a stabilizovanú.
 

Ministerstvo práce neustále monitoruje pandemickú situáciu vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb. V súčasnosti je uspokojivá. Aktuálne sa v mimoriadnej situácii nachádza 8 zariadení sociálnych služieb.
V nich z celkového počtu 478 zamestnancov a 728 klientov je pozitívne testovaných 93 osôb, z toho 21 zamestnancov a 72 klientov.

Poskytovatelia sociálnych služieb naďalej postupujú na základe stanovených protiepidemických postupov, aby zachovali bezpečné prostredie pre svojich klientov aj zamestnancov, a najmä, aby predišli zhoršeniu situácie. V zmysle Usmernenia pre poskytovateľov sociálnych služieb k návštevám, testovaniu, opusteniu zariadenia prijímateľom sociálnych služieb (aktualizácia k 27.04.2022) sa zamestnanci v prípade potreby naďalej individuálne testujú v domácom prostredí antigénovými testami.

„Súčasná situácia v zariadeniach sociálnych služieb je omnoho pokojnejšia aj vďaka prijatým opatreniam a usmerneniam zo strany ministerstva. Na základe aplikačnej praxe dnes pripravujeme novelizáciu Pandemického plánu MPSVR SR v spolupráci s VÚC, pre prípad ďalšej vlny pandémie, ktorú očakávame na prelome septembra a októbra. Poskytovatelia si už na vlastnej koži vyskúšali celý rad krokov a usmernení cez Covid automat a tiež pandemický Semafor, ako majú v prípade výskytu ochorenia alebo zhoršovania epidemickej situácie vo svojom zariadení reagovať a aké opatrenia musia prijať. Ukázalo sa, že nastavené kroky fungujú veľmi dobre, ale situáciu nepodceňujeme ani teraz. Rovnako sme pripravení distribuovať a zabezpečiť zásoby ochranných pomôcok a antigénových testov do všetkých zariadení sociálnych služieb, kde to bude potrebné. Ich používanie a dezinfekcia sú dnes už nevyhnutnosťou. Apelujeme na všetkých štatutárov a riaditeľov zariadení sociálnych služieb, aby si v súčasnej dobe vytvorili a udržiavali minimálnu zásobu ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov. V tomto smere sme pravidelne v kontakte so zástupcami VÚC a miest a obcí, ktorí sú súčinní pri poskytovaní pomoci či sprostredkovaní aktuálnych informácií pre poskytovateľov sociálnych služieb,“ spresnil Ján Hudák, riaditeľ Odboru krízového manažmentu a bezpečnosti na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aj na základe predošlých skúseností si poskytovatelia sociálnych služieb nastavujú ďalšie preventívne opatrenia s ohľadom na pandemickú situáciu vo svojom zariadení tak, aby bola na prvom mieste bezpečnosť klientov a zároveň, aby tieto opatrenia čo najmenej obmedzovali ich každodenný život a pohodu.

Práve duševné zdravie a psychická pohoda seniorov v zariadeniach sociálnych služieb zostáva prioritou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri nastavovaní krízových opatrení. Osobný kontakt s rodinnými príslušníkmi je dôležitým nástrojom pre zachovanie psychického aj fyzického zdravia seniorov, ktorý znižuje riziko pocitu osamelosti a sociálneho odlúčenia, a s tým spojené problémy s duševným aj fyzickým zdravím, možné depresie, beznádejnosť, psychickú bolesť a pod. Zároveň, k dispozícii zostávajú intervenčné tímy psychológov z ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny alebo priamo z rezortu zdravotníctva. V neposlednom rade, už predchádzajúce vlny pandémie ukázali dôležitosť práce dobrovoľníkov či význam pomoci pri sprostredkovaní duchovnej starostlivosti.

LINK na platný Pandemický plán MPSVR SR:

https://www.employment.gov.sk/files/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pandemicky-plan-mpsvr-sr/novelizacia_pandemicky-plan-mpsvrsr-20092021_final-podpisom.pdf

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk