Hlavné menu

27.12.2023

Na podporu sociálnych služieb a sociálnej kurately sme v roku 2023 poskytli dotácie vo výške viac ako 1,5 mil. eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podporilo v roku 2023 dotáciami rozvoj sociálnych služieb a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V zmysle zákona o dotáciách v pôsobnosti rezortu práce (č. 544/2010 Z.z.) a na základe schválených žiadostí poskytlo obciam, vyšším územným celkom, rovnako neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a akreditovaným osobách v oblasti sociálnej kurately spolu viac ako 1, 566 milióna eur.
 

V roku 2023 v oblasti dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb rezort práce schválil celkovo 179 žiadostí v celkovej sume 1 437 410 eur.

Dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately smerovala pre 12 žiadateľov, ktorí získali spolu 128 900 eur.

Peniaze sú v tomto prípade určené na nákup materiálno-technického vybavenia, napr. pre vybavenie priestorov na rehabilitácie, terapie, vzdelávanie či voľnočasové aktivity. Rovnako ich možno využiť na rekonštrukcie a stavebné úpravy v zariadeniach, tiež vytváranie bezbariérového prostredia, ale aj kúpu osobného motorového vozidla pre zabezpečenie terénneho opatrovania alebo špeciálne upraveného vozidla so zdvíhacou plošinou pre zariadenia sociálnych služieb a centrá pre deti a rodiny.

  • Zoznam schválených dotácií v roku 2023:

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/archiv/poskytovanie-dotacii-roku-2023/

  • Všetky podrobnosti k poskytovaniu dotácií:

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/poziadat-dotaciu/dotacia-podporu-humanitarnej-pomoci-pravnicke-osoby.html

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk