Hlavné menu

20.01.2022

Na Slovensku pomáha ľuďom dostať sa z dlhov už 8 bezplatných poradní

Dnes otvorilo svoje brány šesť nových bezplatných dlhových poradní, a to v Nitre, Poprade, Trenčíne, Trnave, Banskej Bystrici a Lučenci. Spolu s pilotnými prevádzkami v Bratislave a Prešove majú tak Slováci k dispozícii už osem miest, kam si môžu prísť po radu pri riešení svojich dlhov. Poradňu do Nitry prišiel otvoriť minister práce, sociálnych vecí a rodiny, Milan Krajniak. Pôžičky a exekúcie vedia byť podľa neho priveľkou záťažou nielen pre rodinný rozpočet a rodinné vzťahy, ale aj zdravie ako také.
 

Medzi prípady úspešného pôsobenia poradní patrí prípad klientky z východného Slovenska, ktorej manžel dostal kvôli závislostiam celú rodinu do začarovaného kruhu dlhov. Poradcovia jej pomohli nastaviť splátkový kalendár úveru v spolupráci s príslušnou bankou. Zároveň jej aj poradili, ako má komunikovať s manželom, ako najlepšie manažovať rodinné financie a ako si nastaviť systém správy spoločného účtu, tak aby v budúcnosti nedochádzalo k nepremyslenému zadlžovaniu z jeho strany.

Bezplatné dlhové poradne budú pomáhať aj v ďalších mestách

V bezplatných dlhových poradniach pomáhajú ľuďom dostať sa z dlhov poradcovia z radov psychológov, právnikov a ekonómov. Bezplatné dlhové poradne tak v sebe spájajú integrované 3-zložkové poradenstvo, teda. právnu, ekonomickú a psychologickú pomoc. Týmto jedinečným spojením troch oblastí poradenstva pokrývajú poradcovia všetky aspekty problémov dlžníkov, čo je kľúčovým predpokladom efektívnosti a kvality poskytovaných služieb. Práve psychologické poradenstvo v súvislosti so zvládaním ťažkej finančnej situácie absentuje v dlhovom poradenstve, ktoré poskytuje tretí sektor. Pod vplyvom psychickej záťaže spôsobenej ťažkou finančnou situáciou sa mení správanie dlžníka a hrozí mu sociálne vylúčenie. Na tento problém reflektujú štátne bezplatné dlhové poradne a právny základ pre poradenstvo zamerané na prevenciu vzniku duševných porúch, vrátane psychologického poradenstva upravuje novela tzv. kompetenčného zákona, ktorá oprávňuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny utvárať podmienky na poskytovanie bezplatného poradenstva pri riešení problémov s dlhmi.

V rámci pilotného národného projektu Bezplatného dlhového poradenstva bude v rámci Slovenska v tomto roku otvorených všetkých 46 bezplatných dlhových poradní, ktoré sa budú nachádzať v mieste pôsobnosti Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny alebo ich pobočiek. Bezplatná dlhová poradňa je od novembra 2020 v Bratislave a od februára 2021 v Prešove. Najnovšie k nim dnes, 20. januára 2022, pribudli Nitra, Poprad, Trenčín a Trnava. V najbližšej dobe je na pláne otvorenie bezplatných dlhových poradní v Michalovciach, Vranove nad Topľou, Košiciach a vo Zvolene.

Bezplatné dlhové poradne pomôžu nájsť riešenie každému klientovi

Pilotne boli do bezplatných dlhových poradní smerovaní najmä klienti úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Tie im poskytovali základné informácie o bezplatnom dlhovom poradenstve a sprostredkovali im kontakt s príslušnou poradňou. Bezplatné dlhové poradne však pomáhajú nie len klientom úradov práce, ale všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Odborníci v poradniach pomáhajú vytvoriť plán riešenia pre konkrétnu situáciu klienta, nastaviť splátkový kalendár, ale aj zmeniť celkový postoj a správanie sa tak, aby sa už nikdy v podobnej situácii neocitol. Najlepšie je prísť pripravený a nezabudnúť si so sebou priniesť dôležité dokumenty ako zoznam všetkých záväzkov, teda bankové a nebankové úvery a pôžičky, dlhy voči príbuzným a známym, leasingovej spoločnosti či voči úžerníkom. Dôležité sú aj zmluvy a iné doklady o dlhoch ako sú úverové zmluvy, doklady k pôžičkám od príbuzných, rozhodnutia súdov, listy od exekútorov, platobné výmery od sociálnej/zdravotnej poisťovne, upomienky od mobilného operátora/energetikov/vodárenskej spoločnosti/správcu bytovky. Pre lepšie zhodnotenie finančnej situácie sú podstatné aj doklady o príjmoch (pracovná zmluva či dohoda, výplatné pásky či daňové priznanie), výpisy z účtov, detailný zoznam mesačných výdavkov, faktúry za telefón či internet, doklady o mesačných platbách za bývanie (energie, nájom, inkaso), doklady k poistkám či investíciám a doklady o majetkových sporoch a konaniach. V prípade, ak už podal žiadosť o osobný bankrot, je potrebné ju so sebou priniesť do bezplatnej dlhovej poradne.

Bližšie informácie o poskytovaných službách, užitočné návody a kontakty nájdete na webovej stránke

www.pomahamedlznikom.sk

a na sociálnych sieťach https://www.facebook.com/BezplatneDlhovePoradne .

Ak má niekto záujem pomôcť dlžníkom vo svojom regióne, môže sa prihlásiť do vyhlásených výberových konaní. Momentálne sa do tímov bezplatných dlhových poradní obsadzujú pozície psychológov a právnikov vo viacerých okresoch.

Výberové konania sú zverejnené na: https://www.upsvr.gov.sk/volne-pracovne-miesta/narodny-projekt-bezplatne-dlhove-poradenstvo.html?page_id=1090139

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk