Hlavné menu

05.10.2022

Navyšujeme podporu pre zamestnávateľov zo systému skrátenej práce

Vláda SR dnes na podnet rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodla o navýšení limitu pre zabezpečenie poskytovania podpory v čase skrátenej práce o 5 miliónov eur pre rok 2022. V dôsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine nemôžu niektorí zamestnávatelia prideľovať prácu svojim zamestnancom v plnom rozsahu. Využívajú teda systém skrátenej práce a žiadajú o finančnú pomoc. Limity na poskytnutie finančných prostriedkov sa však podľa zákona naplnili, preto o ďalšom navýšení musela rozhodnúť vláda.
 

Podpora v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit) je trvalý, stabilný a právne nárokovateľný nástroj pasívnej politiky trhu práce. Je účinný v udržiavaní pracovných miest a zmierňovaní negatívnych vplyvov v krízovom období. Aktuálne je tento nástroj využívaný najmä v prípade zmiernenia dôsledkov vojnového konfliktu na Ukrajine. Zamestnávatelia nemôžu poskytovať svojim zamestnancom prácu najmä z dôvodu výpadku dodávok surovín či zrušenia objednávok v rámci straty obchodných vzťahov s Ruskom alebo Ukrajinou. Oprávnenosť nároku na podporu musia zamestnávatelia dokladovať preukázaním existencie tohto vonkajšieho faktora a jeho príčinnou súvislosťou s neprideľovaním práce zamestnancom.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny za mesiace marec až august podporilo 235 žiadateľov sumou 19 444 995,57 eur pre zachovanie takmer 76-tisíc pracovných miest. Aktuálne je v procese schvaľovania ďalších približne 60 žiadostí pre podporu takmer 4-tisíc pracovných miest, ktorých objem žiadanej finančnej podpory je v sume 1 057 401,48 eur. Zákon o skrátenej práci ustanovuje maximálnu celkovú výšku podpory pre rok 2022 v sume 20 miliónov eur. Pri zavedení tohto zákonného limitu sa však nepočítalo s ozbrojeným konfliktom v susednom štáte. Keďže bola maximálna výška uhradenej podpory už naplnená, v procese schvaľovania sú ďalšie žiadosti a je dôvodný predpoklad, že ešte budú pribúdať, ministerstvo práce na vláde predložilo návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov v sume 5 miliónov eur.

Systém podpory v čase skrátenej práce predstavuje efektívny spôsob prevencie zvyšovania nezamestnanosti. Udržanie pracovných miest má vysoko pozitívny vplyv na príjmy štátneho rozpočtu. Šetrenie verejných financií spočíva aj v úspore na dávku v nezamestnanosti, zdravotnom poistení, či poskytovaní dávky v hmotnej núdzi.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk