Hlavné menu

18.02.2022

Nezamestnanosť na Slovensku sa udržala pod siedmimi percentami

Miera evidovanej nezamestnanosti začiatkom tohto roka mierne stúpla. Napriek tomu sa však v januári s hodnotou 6,96 percenta naďalej udržala pod hranicou 7 percent. A to už štvrtý mesiac v rade. V porovnaní s vlaňajším decembrom si prácu našlo aj viac mladých do 29 rokov a dlhodobo nezamestnaných.
 

Inštitút sociálnej politiky si nárast nezamestnanosti vysvetľuje hlavne prevládajúcou neistotou ohľadne budúceho ekonomického vývoja. Túto neistotu odzrkadľuje aj Indikátor ekonomického sentimentu, ktorý klesol v porovnaní s decembrom 2021, a to najmä kvôli poklesu dôvery spotrebiteľov.

„Povzbudzujúcim faktom je zrýchlenie odtoku uchádzačov o zamestnanie z evidencie. Medzimesačne sa navýšil o viac ako 5-tisíc. Dobrým znamením je aj to, že miera nezamestnanosti sa javí byť čím ďalej tým menej citlivá na epidemickú situáciu na Slovensku,“ dodáva Štefan Domonkos, zastupujúci generálny riaditeľ Inštitútu sociálnej politiky. Vývoj podľa Inštitútu naznačuje, že prevádzky aj spotrebitelia sa už vo väčšej miere prispôsobili protipandemickým opatreniam. Sú schopní fungovať, hoci stále ešte v obmedzenom režime. Ďalším faktorom, ktorý stále zmierňuje dopad koronakrízy, je program Prvej pomoci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na trhu práce sa v januári uplatnilo 12 672 uchádzačov o zamestnanie. Je to o 5 097 osôb, a teda o 67,29 %, viac ako počas predošlého mesiaca. Nové pracovné uplatnenie si našlo aj viac mladých do 29 rokov a dlhodobo nezamestnaných.

Napriek tomu Inštitút sociálnej ekonomiky predpokladá, že v najbližšom období budeme svedkami ďalšieho mierneho nárastu nezamestnanosti, ktorý opäť vystrieda pokles. Prípadné úplne otvorenie ekonomického života na Slovensku, ako aj v okolitých krajinách, by malo byť sprevádzané nárastom zamestnanosti a súbežným poklesom nezamestnanosti. Ďalším stimulom pre slovenský trh práce môže byť aj dočerpávanie zdrojov kohéznej politiky a prísun prvých peňazí z Plánu obnovy. Okrem toho môže pomôcť aj nastavenie politiky Európskej centrálnej banky a uvoľnenie úzkych miest v dodávateľských reťazcoch.

Štatistika nezamestnanosti – január 2022:

 • Miera evidovanej nezamestnanosti: 6,96 % (6,76 % v decembri 2021, 7,81 % v januári 2021).
 • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie: 187 951 (182 760 osôb v decembri 2021, 213 881 osôb v januári 2021).
 • Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov: 7,58 % (7,40 % v decembri 2021, 8,50 % v januári 2021).
 • Celkový počet evidovaných uchádzačov: 204 825 (200 225 v decembri 2021, 232 839 v januári 2021).
 • Počet evidovaných dlhodobo nezamestnaných ľudí: 92 469 (najnižší stav za posledných 10 mesiacov).
 • Počet evidovaných nezamestnaných do 25 rokov: 24 452 (najnižší stav od marca 2020).
 • Počet evidovaných nezamestnaných do 29 rokov: 45 530.
 • Na trhu práce sa v januári uplatnilo 12 672 uchádzačov o zamestnanie (7 575 v decembri 2021).
 • Na trhu práce sa v januári uplatnilo 4 021 uchádzačov o zamestnanie vo veku do 29 rokov (2 682 v decembri 2021).
 • Na trhu práce sa v januári uplatnilo 2 118 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie (1371 v decembri 2021).
 • Celkovo bolo z evidencie vyradených 15 444 uchádzačov o zamestnanie. Pre nespoluprácu to bolo 238 osôb, z ostatných dôvodov bolo vyradených 2 534 osôb (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).
 • Počet voľných pracovných miest: 75 798 (71 040 v decembri 2021). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji - 22 070 miest (podiel 29,12 %), najmenej miest bolo v Košickom kraji 3 526 (podiel 4,65 %).
 • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov: 36 575.
 • Počet nahlásených hromadných prepúšťaní: 1 (počet ohrozených zamestnancov bol 69).

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk