Hlavné menu

30.11.2022

Ocenili sme spoluprácu UNHCR pri vyplácaní finančnej pomoci utečencom u nás

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ocenilo vzájomnú spoluprácu a pomoc pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny zo strany Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Riaditeľku Regionálneho úradu UNHCR pre Európu Pascale Moreau v Bratislave privítal minister práce Milan Krajniak a štátna tajomníčka rezortu Soňa Gaborčáková. Spoločne ocenili pomoc UNHCR pri procese vyplácania dávok v hmotnej núdzi pre utečencov z Ukrajiny, ktorí našli útočisko na Slovensku. Zároveň zdôraznili potrebu naďalej vysvetľovať a eliminovať tak šírenie nepravdivých informácií o pomoci utečencom na úkor vlastných občanov.
 

Od mája 2022 poskytli UNHCR v spolupráci s ďalšími medzinárodnými organizáciami (UNICEF, Medzinárodná organizácia pre migráciu a Slovenský Červený kríž s podporou Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca) finančnú pomoc pre zabezpečenie základných životných potrieb pre ukrajinských odídencov na Slovensku. Stalo sa tak na základe Memoranda o porozumení medzi ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny a UNHCR. Úzka spolupráca bola základom aj pri zabezpečovaní kľúčovej sociálnej ochrany a podpory pre deti a rodiny utečencov. Celková suma poskytovanej pomoci od medzinárodných organizácií za štyri mesiace presiahla 11 miliónov eur.

Počas stretnutí so slovenskými štátnymi orgánmi som im, ako aj slovenskej spoločnosti, vyjadrila úprimné poďakovanie za ich veľkorysú pohostinnosť a podporu utečencom z Ukrajiny. Uistila som Slovensko, že môže naďalej počítať s finančnou a technickou pomocou zo strany UNHCR na podporu tohto úsilia, uviedla Pascale Moreau, riaditeľka Regionálneho úradu UNHCR pre Európu.

V súčasnosti pomoc v hmotnej núdzi vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Za mesiac november túto pomoc poskytli celkom 7806 odídencov s pobytom v SR.

„Sme naozaj vďační za túto jedinečnú formu spolupráce, keď nám UNHCR podal pomocnú ruku a zároveň tým vyjadril solidaritu pri zabezpečení základných životných podmienok pre ľudí ohrozených vojnovým konfliktom. Rezort práce už s príchodom prvých utečencov z Ukrajiny na Slovensko nastavil systém priznávania dávok v hmotnej núdzi všetkým, ktorí u nás našli bezpečné útočisko a získali status odídenca. Dnes majú nárok na pomoc v hmotnej núdzi za rovnakých podmienok, ako majú občania SR,“ doplnil Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Rezort práce na stretnutí zároveň deklaroval záujem o rozšírenie ďalšej spolupráce, zvlášť v oblasti sociálnej ochrany detí utečencov a ich rodín.

„Ak sa UNHCR rozhodne akýmkoľvek projektom podporiť odídencov alebo vládu SR pri pomoci odídencom, sme pripravení poskytnúť plnú súčinnosť a pomoc, tak ako doteraz,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková.

V súčasnosti má na Slovensku dočasné útočisko takmer 102-tisíc ukrajinských občanov. Rezort práce naďalej vytvára také prostredie, aby sa dokázali začleniť do našej spoločnosti, t.j. mali prístup k relevantným informáciám, dokázali sa umiestniť na pracovnom trhu a dostali sa k poradenstvu a ďalším službám. Nápomocné v tejto oblasti sú úrady práce, ktoré odídencom poskytujú informačné poradenstvo, oslovujú zamestnávateľov, poskytujú sociálne poradenstvo pre rodiny s maloletými deťmi. Všetko aj v ukrajinskom jazyku.

Všetky informácie k Pomoci odídencom z Ukrajiny sú zverejnené aj na stránke MPSVR SR:

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informacie-odidencov-z-ukrajiny/informacie-odidencov-z-ukrajiny.html

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk