Hlavné menu

06.06.2022

Odborníci bezplatných dlhových poradní pomohli už tisícke klientov, na školení NBS si zvýšili kvalifikáciu a zručnosti

Bezplatné dlhové poradne, kde sa ľudia môžu obrátiť o pomoc pri zvládaní náročnej finančnej situácie, fungujú na Slovensku od konca minulého roka. Minulý týždeň si ich poradcovia na školení Národnej banky Slovenska zvyšovali kvalifikáciu a zručnosti pri právnom a ekonomickom poradenstve. Budú tak vedieť lepšie pomôcť ľuďom vysporiadať sa s ich náročnou životnou situáciou. Pripravia plán riešenia pre konkrétnu situáciu klienta, nastavení splátkového kalendára, ale pomôžu aj s inými starosťami v osobnej či právnej sfére. Dlhové poradne doposiaľ pomohli už vyše tisícke klientom a ich rodinám po celom Slovensku.
 

Medzi najčastejšie typy problémov s ktorými klienti prichádzajú sú exekúcie a vymáhanie dlhov. Na pobočky častokrát prídu ľudia, ktorí prišli o prácu, prešli rozvodom alebo inými životnými okolnosťami, ktoré zásadným spôsobom zmenili ich finančnú situáciu alebo ľudia oklamaní rôznymi podvodmi. Aj toto boli témy špeciálneho týždňového školenia, ktoré pre finančných a právnych poradcov bezplatných dlhových poradní (BDP) pripravila Národná banka Slovenska. „Získali sme množstvo praktických informácií, napríklad aj o rôznych zdrojoch údajov ako sú registre, na ktorých sú evidované ďalšie záväzky, o ktorých klienti častokrát ani netušia. Tieto nám pomôžu presnejšie zanalyzovať finančnú situáciu klienta, čo je veľmi potrebné pre správne nastavenie zníženia dlhu, optimalizácie jeho rodinného rozpočtu, a možno aj šetrenia. Osobne som tiež ocenila použitie rôznych interaktívnych zážitkových techník, ktoré nám pomohli lepšie navnímať momentálnu životnú situáciu klientov a tomu aj prispôsobiť spôsob pomoci, čo je taktiež dôležitý základ pre nastavenie úspešnej spolupráce s klientom,“ uviedla v tejto súvislosti ekonomická poradkyňa v Bratislave.

Odborníci odporúčajú, aby sa ľudia pred podpísaním akejkoľvek zmluvy radšej prišli poradiť pokojne aj k nim na pobočku. Pobočky fungujú aj ako prevencia pred nadmerným zadlžením, takže poradiť sa môže prísť každý, kto cíti, že by mohol mať problém s financiami.

Pomoc v poradni v Bratislave vyhľadala aj mladá dáma, ktorú jej bývalý partner primäl vziať si na seba úver. „Ten však následne nevládala splácať a partner sa medzičasom vytratil. Zvažovala preto osobný bankrot. Vysvetlili sme jej dôsledky rôznych alternatívnych riešení jej situácie a pomohli sa vyhnúť nevýhodnému rozhodnutiu, ktoré by jej v budúcnosti veľmi komplikovalo život,“ dodala poradkyňa bezplatnej dlhovej poradne v Bratislave.

Kde ich nájdete

Na Slovensku je v súčasnosti otvorených 20 pobočiek, pričom v blízkej budúcnosti otvoria dlhové poradne vo zvyšných 26 mestách, kde pôsobia úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Bude ich tak spolu 46. Bezplatné dlhové poradne od začiatku minulého roka poskytli ekonomické, právne, ale aj psychologické poradenstvo už tisícke klientom a ich rodinám.

Čo si treba priniesť

Záujemcom o pomoc poradcovia odporúčajú, aby prišli pripravení a nezabudli si so sebou priniesť zoznam všetkých existujúcich dlhov, a k nim dôležité dokumenty ako sú zmluvy a splátkové kalendáre k bankovým a nebankovým úverom a pôžičkám, dlhy voči príbuzným a známym, leasingovej spoločnosti či úžerníkom. Dôležité sú aj listiny - rozhodnutia súdov, listy od exekútorov, platobné výmery od sociálnej či zdravotnej poisťovne, upomienky od poskytovateľov služieb či správcu bytovky. Pre lepšie zhodnotenie finančnej situácie sú podstatné doklady o príjmoch (v podobe pracovnej zmluvy, výplatnej pásky či daňového priznania), výpisy z účtov, zoznam mesačných výdavkov, faktúry za telefón či internet, doklady o mesačných platbách za bývanie, a iné.

Aktuálne otvorené poradne:

ZÁPADNÉ SLOVENSKO
Bratislava, Levice, Nitra, Nové Zámky, Trnava, Trenčín

STREDNÉ SLOVENSKO
Banská Bystrica, Banská Štiavnica / Žiar nad Hronom, Lučenec, Zvolen, Žilina

VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Bardejov, Košice, Michalovce, Poprad, Prešov, Rožňava, Spišská N. V., Trebišov, Vranov nad Topľou

Ďalšie informácie nájdete na: www.pomahamedlznikom.sk

Na Facebooku https://www.facebook.com/BezplatneDlhovePoradne

Národný projekt Bezplatných dlhových poradí je realizovaný prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Bezplatné dlhové poradne v sebe spájajú integrované, trojzložkové poradenstvo - právnu, ekonomickú a psychologickú pomoc. Poradcovia tak pokrývajú všetky aspekty problémov dlžníkov, čo je kľúčovým predpokladom pre efektívne a komplexné riešenie dlhovej situácie.

Psychologické poradenstvo v súvislosti so zvládaním ťažkej finančnej situácie často absentuje v dlhovom poradenstve, ktoré poskytuje tretí sektor. Pod vplyvom psychickej záťaže spôsobenej ťažkou finančnou situáciou sa mení správanie dlžníka a hrozí mu sociálne vylúčenie. Na tento problém štátne bezplatné dlhové poradne kladú veľký dôraz.

Viac podrobností o projekte sa dočítate aj tu https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/bezplatne-dlhove-poradenstvo.html?page_id=1121420

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk