Hlavné menu

04.10.2023

Odídenci z Ukrajiny sa na slovenskom trhu práce uplatňujú ťažšie

Integrácia ukrajinských odídencov na slovenskom trhu práce a z nej plynúci príjem ostávajú základným predpokladom pre nezávislý a dôstojný život u nás. Darí sa im hľadať prácu? Zodpovedá táto práca ich dosiahnutému vzdelaniu? Darí sa im posúvať na lepšie pozície? Integráciu odídencov a ich uplatnenie na Slovensku analyzoval Inštitút sociálnej politiky.
 

Integrácia ukrajinských odídencov na slovenskom trhu práce a z nej plynúci príjem ostávajú základným predpokladom pre nezávislý a dôstojný život u nás. Darí sa im hľadať prácu? Zodpovedá táto práca ich dosiahnutému vzdelaniu? Darí sa im posúvať na lepšie pozície? Integráciu odídencov a ich uplatnenie na Slovensku analyzoval Inštitút sociálnej politiky.

Inštitút sociálnej politiky pri odpovedi na tieto otázky porovnal odídencov s pracovnými migrantmi z Ukrajiny. S počtom 39 tisíc ľudí, ktorí aktuálne platia odvody do Sociálnej poisťovne, ide o najpočetnejšiu skupinu cudzincov zamestnaných na Slovensku. Keďže pracovní migranti na Slovensko prichádzajú po zvážení osobných zručností a ponuke na slovenskom trhu práce, dá sa predpokladať, že ich integrácia bude úspešnejšia v porovnaní s odídencami, ktorí na Slovensko prichádzajú z humanitárnych dôvodov.

Zamestnanosť ukrajinských odídencov dosiahla vo februári 2023 na Slovensku 34 %. Pre porovnanie, v susednej Českej republike dosiahol rovnaký ukazovateľ k 7. aprílu 2023 zhruba 36 %.

Odídencom sa nedarilo umiestňovať na pozíciách, ktoré by zodpovedali ich vzdelaniu. Až 46,2 % odídencov si našlo prácu, ktorá vyžadovala nižšie ako ich najvyššie dosiahnuté vzdelanie. Pre porovnanie, z pracovných migrantov bolo na svoju prvú pracovnú pozíciu na Slovensku prevzdelaných len 29,7 %. Odídenci sa navyše častejšie koncentrovali v povolaniach, ktoré vyžadovali len základné vzdelanie, a v priebehu prvého roka na Slovensku sa im nedarilo posúvať na lepšie pozície.

Ukrajinci na slovenskom trhu práce

Odídenci

vs.

Pracovní migranti

34 %

(v ČR 36 %)

zamestnanosť po roku

-

78 %

podiel žien medzi zamestnanými

27 %

97 %

bez predošlej pracovnej skúsenosti na Slovensku

39 %

165 dní

odpracované dni v priebehu roka*

130 dní

46 %

prevzdelanosť v prvom zamestnaní*

30 %

38 %

pracujúci na pozíciách vyžadujúcich len základné vzdelanie*

14 %

Pozn.: * Iba novo zamestnaní Ukrajinci, ktorí na Slovensku predtým nepracovali.

Odídenci a pracovní migranti z Ukrajiny pomáhajú zmierňovať nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom trhu práce. Z dlhodobého hľadiska je najväčšou výzvou starnutie populácie, keďže podľa prognóz Eurostatu bude Slovensko treťou najrýchlejšie starnúcou krajinou Európskej únie.

Okrem starnutia populácie Slovensko čelí aj výzve v podobe úniku mozgov. V súčasnosti študuje v zahraničí takmer pätina slovenských vysokoškolákov, pričom späť sa vracia len zhruba polovica z nich. Verejné politiky zamerané na integráciu odídencov z Ukrajiny na slovenskom trhu práce majú potenciál podporiť obsadzovanie pracovných miest, ktoré sa pre nízky záujem zo strany Slovákov dlhodobo nedarí obsadzovať.

Analytický komentár si môžete prečítať na webovej stránke Inštitútu sociálnej politiky tu: https://institutsocialnejpolitiky.sk/wp-content/uploads/2023/09/Veselkova_Habel_2023_Pracovnym_migrantom_z_UA_sa_na_SK_dari_lepsie_ako_odidencom-1.pdf

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk