Hlavné menu

21.03.2024

OKRÚHLY STÔL PRINIESOL RIEŠENIA NA POMOC RODINÁM S ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝMI DEŤMI. MINISTER PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ERIK TOMÁŠ PREDSTAVIL ŠTYRI OPATRENIA

Za okrúhlym stolom k riešeniu neľahkých životných situácií rodín s ŤZP deťmi sa zišli zástupcovia rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, ústredia práce, komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, podpredsedníčka Združenia miest a obcí Slovenska Božena Kováčová a tiež predstaviteľky jednotlivých platforiem, ktoré zastupujú rodičov detí s ŤZP. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš prišiel s niekoľkými návrhmi, ktoré týmto rodinám pomôžu. Spomínaní predstavitelia jednotlivých organizácií tieto opatrenia vítajú.
 

„Zvyšujeme príplatok k príspevku na opatrovanie detí zo 100 Eur na 200 Eur . Z eurofondov prostredníctvom projektu, pomôžeme mestám a obciam s financovaním odľahčovacej služby v plnom rozsahu čo znamená, že túto službu preplatíme rodičom, ktorí ju využijú, celú. Potrebná však bude aj úprava v zákone,“ zdôraznil minister práce Erik Tomáš.

Po novom upravíme režim odľahčovacej služby. Pre pobytovú odľahčovaciu službu ponecháme 30 kalendárnych dní . To je obdobie, počas ktorého môžu rodičia umiestniť svoje dieťa do pobytového zariadenia a týmto spôsobom môžu využiť tento čas na zaslúžený oddych prípadne na vybavenie neodkladných záležitostí.

Finančné prostriedky z eurofondov použijeme tiež na odľahčovaciu službu vo forme ambulantnej a domácej terénnej opatrovateľskej služby. V takomto prípade ale už nepôjde o 30 dní, ale o 12 hodín za 30 dní teda dohromady budeme financovať 360 hodín počas jedného roka.

„S týmto je veľká spokojnosť, pretože doteraz odľahčovacia služba prakticky nefungovala. Pripomeniem, že odľahčovacia služba je v kompetencii miest a obcí, ktoré sa však boria s nedostatkom prostriedkov aj personálu na to, aby túto službu efektívne poskytovali. Práve preto ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zafinancuje prostredníctvom eurofondov celú túto službu v jednotlivých režimoch,“ poznamenal šéf rezortu sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Odľahčovaciu službu budú môcť poskytovať iba registrované zariadenia sociálnych služieb a vykonávať ju budú iba profesionáli s požadovanou kvalifikáciou.

Zároveň pracujeme na projekte Rodinných poradní . Aktuálne v rámci pilotného projektu ich máme 5, no do konca budúceho roka ich po celom Slovensku bude v počte 46. Poskytovať budú psychologické, sociálne a právne poradenstvo, ktoré je nevyhnutné práve pri riešení ťažkých a krízových životných situácií jednotlivcov a rodín.

Prostredníctvom eurofondov tiež posilníme včasnú intervenciu, ktorá je určená pre rodiny s deťmi do 7 rokov. V tomto prípade chceme navýšiť počet pracovníkov, a zároveň aj počet rodín, ktoré takúto pomoc pri ŤZP deťoch výrazne potrebujú.

Minister práce Erik Tomáš ubezpečil, že všetky tieto opatrenia spustíme najrýchlejšie ako sa len dá, pričom platiť budú do 1. januára 2026, keďže chystáme reformu sociálnych služieb, ktorá celú túto problematiku obsiahne.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk