Hlavné menu

11.05.2022

Opatrenia rezortu práce delegácia MMF prijala pozitívne

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer dnes, 11. mája, privítal delegáciu Medzinárodného menového fondu (MMF) pod vedením vedúcej misie na Slovensku Petie Topalovej. Stretnutie venované aktuálnym témam a pripravovaným zmenám v súvislosti s rodinnou politikou, dôchodkovou reformou, inflačnou pomocou, ale aj vývoju pracovného trhu po pandémií COVID-19, bude podkladom pre hodnotiacu správu MMF. Ministerstvo práce je jedným z rezortov, ktoré komisia v priebehu tohto roka navštívila.
 

Odborníci ministerstva práce predstavili delegácii MMF zmeny v oblastiach dôchodkov. Ide najmä o zavedenie osobného dôchodkového produktu, ktorý je pre sporiteľa prenositeľný v rámci EÚ. Medzi najdôležitejšie plánovane zmeny patrí zavedenie rodičovského bonusu, zavedenie alternatívneho odchodu do dôchodku po 40 rokoch, korekcia aktuálnej dôchodkovej hodnoty, ale aj zmeny v II. pilieri.

Medzinárodnú delegáciu MMF tiež zaujímali prognózy vývoja zamestnanosti a trhu práce v období po pandémii COVID-19. Pracovné miesta a zamestnanosť pomohli udržať opatreniam ministerstva práce, a to najmä projekty Prvej pomoci pre zamestnávateľov, zamestnancov a SZČO.

Trh práce patrí naďalej medzi tri najväčšie výzvy pre slovenskú ekonomiku. Odborníci v tejto téme ďalej venovali pozornosť hlavne platovým podmienkam a zamedzeniu diskriminácie pri platoch žien a mužov. Rovnako otvorili dôležitú tému zamestnávania cudzincov s dôrazom na prebiehajúci vojenský konflikt na Ukrajine a jeho dopadom na odídencov hľadajúcich si útočisko na Slovensku.

Od začiatku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, rezort práce podáva pomocnú ruku utečencom, a to v troch agendách, ktoré odborníci predstavili medzinárodnej delegácií. Prvá je pomoc deťom bez sprievodu, kedy je na hraniciach vykonávaná kontrola, či deti, ktoré prichádzajú na Slovensko majú legitímny sprievod. Druhou agendou je pomoc ľuďom, ktorí na Slovensku našli dočasné útočisko pred vojnou na Ukrajine v oblasti zamestnávania. Odídenci, ktorým sa ešte nepodarilo zamestnať sa a sú v nepriaznivej finančnej situácií, majú nárok na poberanie dávok v hmotnej núdzi. Treťou agendou je prvotná sociálna pomoc.

Naše opatrenia vždy reflektovali aktuálne potreby všetkých občanov. Pomohli sme a naďalej pomáhame odídencom z Ukrajiny, no nesmieme pritom zabúdať na našich občanov. Slováci potrebuj pomocnú ruku v čase vysokej inflácie, a preto sme pripravili opatrenia, ktoré im pomôžu túto situáciu zvládnuť,“ uviedol štátny tajomník Juraj Káčer na stretnutí s delegáciou MMF.

Dôležitou časťou diskusie boli práve plánované opatrenia na zmiernenie dopadov zvýšených cien komodít na domácnosti. V súvislosti s ich zmiernením rezort práce vyplatí jednorazovú pomoc nízkopríjmovým domácnostiam a seniorom bez dôchodku, a to vo výške 100 EUR. Do tejto skupiny pomoci patrí aj schválené vyplatenie predčasných 13. dôchodkov, ktoré majú zabezpečiť pomoc seniorom v čase vysokej inflácie. Jednorazové finančné prostriedky vo výške preukázaných zvýšených výdavkov na energie budú vyplatené aj centrám pre deti a rodiny a zariadenie sociálnych služieb.

Vedenie rezortu práce na čele so štátnym tajomníkom poskytlo komplexné informácie Komisii Medzinárodného menového fondu, ktorá ich v blízkej dobe spracuje vo forme hodnotiacej správy spolu s odporúčaniami na podporu ekonomického rastu Slovenska.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk