Hlavné menu

11.06.2021

Počas druhej vlny pandémie pomáhalo v ZSS a CDR 29 študentov

Počas najnáročnejšieho obdobia pandémie sa o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb a o deti v centrách pre deti a rodiny staralo aj 29 študentov sociálnej práce. Ide o študentov partnerských vysokých škôl, ktoré sa koncom minulého roka zapojili do Memoranda o spolupráci.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci (AVSP), ktorá združuje univerzity vzdelávajúce v odbore sociálna práca, podpísali 16. novembra 2020 Memorandum o spolupráci. Jeho cieľom bolo zmierňovať dopady nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu v zariadeniach sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

„Vďaka tejto spolupráci sme pomohli zariadeniam sociálnych služieb vykryť výpadok vlastných zamestnancov. Získali tak personál, ktorý pomohol zabezpečiť starostlivosť o klientov. V centrách pre deti a rodiny boli zasa študenti nápomocní nielen pri dištančnom vzdelávaní detí, ale aj pri ich voľnočasových aktivitách. Za všetko, čo urobili pre druhých, im veľmi pekne ďakujem,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Každá zo zapojených vysokých škôl oslovila svojich študentov a z tých, ktorí sa rozhodli angažovať, vytvorila pre ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny databázu. „Z tejto databázy sme zariadeniam sociálnych služieb a CDR pridelili študentov, ktorí k nim bývali najbližšie. Tak nemuseli ďaleko cestovať a zostali v im známom prostredí,“ uzavrel minister. V databáze figuruje takmer 170 študentov, ďalšie desiatky študentov sú na zozname dobrovoľníkov vysokých škôl.

„Memorandum o spolupráci vnímam ako mimoriadne dôležitý dokument, ktorý pomohol zvládnuť situáciu v ZSS a CDR počas tohto náročného obdobia. Zároveň umožnil študentom sociálnej práce absolvovať odbornú prax, keďže pandémia sťažila prístup k praktickému vzdelávaniu,“ povedal predseda AVSP Ladislav Vaska a dodal: „Som rád, že sme tiež v ťažkých časoch pomohli zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb pre tých najzraniteľnejších a tými sú prijímatelia sociálnych služieb. Spolupráca medzi ministerstvom a našou asociáciou myslela v prvom rade na nich. Memorandum nevnímame ako dočasnú záležitosť, postavila základy do budúcnosti pri riešení pandemických a iných náročných situácií, s ktorými sa spoločnosť bude musieť vysporiadať.“

Budúci sociálni pracovníci z radov vysokoškolákov vypomáhali v centrách pre deti a rodiny v Ružomberku, Kolíňanoch, Trnave, Martine a Trenčíne, ako aj v ZSS v Martine, Nitre a Vranove nad Topľou.

**********

Memorandum o spolupráci podpísali 16.11.2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, ktorej členmi sú: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Teologická fakulta v Košiciach (Katolícka univerzita v Ružomberku). Do projektu sa zapojili aj Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. MPSVR SR a AVSP uzavreli Memorandum o spolupráci na dobu určitú, a to po dobu trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Zariadenie sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré potrebuje personálnu pomoc, sa môže obrátiť na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk