Hlavné menu

21.10.2021

Podávame ruku uplatňovaniu ľudských práv a slobôd pre dôstojný život každého z nás

Poradenstvo a vzdelávanie v oblasti dodržiavania ľudských práv a slobôd, rovnakého zaobchádzania aj ochrany pred diskrimináciou sú hlavným cieľom Memoranda ľudských práv a dodržiavania horizontálnych princípov. Spoluprácu medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a Slovenského národného strediska pre ľudské práva spečatili svojím podpisom riaditeľka Odboru horizontálnych princípov na MPSVR SR Dagmar Litterová spoločne so Silviou Porubänovou, riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva.
 

Oficiálny krok pre spustenie spolupráce medzi oboma inštitúciami sa začal symbolicky - pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov 20. 10. 2021. Práve strom je znakom života, rovnako ako je dôležité uplatňovanie ľudských práv a slobôd pre dôstojný život každého z nás.

Spolupráca sa sústredí na poradenstvo a vzdelávacie aktivity z oblasti uplatňovania ľudských práv a slobôd, dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky s dôrazom na rovnaké zaobchádzanie, na ochranu pred diskrimináciou, zabezpečenie prístupnosti v súlade s článkom 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a dodržiavanie Charty základných práv európskej únie.

Obe strany sa pri uplatňovaní memoranda sústredia na dodržiavania horizontálnych princípov v rámci implementácie fondov v Programovom období 2021 – 2027.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk