Hlavné menu

12.07.2023

Pokračujeme v podpore najodkázanejším: Jednorazová inflačná pomoc aj pre náhradných rodičov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pokračuje v podpore pre najodkázanejších - umožňuje to schválené nariadenie vlády z dielne rezortu práce. Na základe neho smeruje jednorazová inflačná pomoc vo výške 100 eur pre približne 6 500 náhradných rodičov a tiež rodičov cca 2000 detí, na ktoré sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa. Obe formy pomoci budú poskytnuté za mesiac august 2023 a vyplatené v septembri 2023. Cieľové skupiny o peniaze nemusia žiadať, vyplatené im budú automaticky.
 

Rezort práce zo svojej rozpočtovej kapitoly vyčlení na tento účel 855-tisíc eur. Zámerom opatrení je prispieť rodinám s deťmi na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie alebo stravu.

Ministerstvo práce si medzi svoje programové priority stanovilo pomoc najodkázanejším, vrátane podpory náhradných rodičov.

„V programovom vyhlásení vlády sme sa jasne prihlásili k finančnej pomoci aj pre náhradných rodičov. Uvedomujeme si dôležitosť aj náročnosť starostlivosti o súdom zverené dieťa, ale aj náročnosť starostlivosti o deti v rodinách, v ktorých si rodičia nemôžu z objektívnych dôvodov uplatniť daňový bonus. Približne 6 500 náhradných rodičov a rodičia približne 2 000 nezaopatrených detí, na ktoré sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa, si za mesiac august 2023 prilepšia o 100 eur. Inými slovami, do tejto pomoci sme zahrnuli aj starých rodičov, ktorí sú náhradnými rodičmi a tých, ktorí pre zdravotný stav alebo iných objektívnych príčin nemajú nárok na daňový bonus. Sú to teda najmä rodičia - dôchodcovia či opatrovatelia. Títo ľudia majú nárok na 100 eur a dostanú ich vyplatené automaticky,“ približuje Anna Aftanasová, štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Poskytnutie jednorazového príplatku k prídavku na dieťa vo výške 100 eur sa týka približne 2 000 detí. Príplatok bude poskytnutý v celkovej sume 130 eur. To znamená, že k príplatku k prídavku na dieťa vo výške 30 eur bude pripočítaná jednorazová inflačná pomoc vo výške 100 eur. Príplatok dostanú za mesiac august 2023, teda vyplatený bude v septembri 2023.

O rovnakú sumu - 100 eur sa jednorazovo zvýši aj opakovaný príspevok približne 6 500 náhradným rodičom. Aj v tomto prípade sa inflačná pomoc poskytne rovnakým spôsobom. Za mesiac august 2023 ju náhradní rodičia dostanú k svojej výplate v septembri 2023 automaticky. Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi je vo výške 1,95-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa mesačne. Od 1. júla 2023 ide o sumu 239,50 eur.

Schválené nariadenie je súčasťou ďalšej avizovanej inflačnej pomoci, ktorým sa rezort práce zaviazal plniť záväzky v Programovom vyhlásení vlády, aby aj týmto spôsobom zmiernil vplyv vysokej inflácie na zvýšené výdavky na chod domácností najohrozenejších rodín.

Podrobnosti k Návrhu nariadenia vlády SR: Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk