Hlavné menu

07.04.2022

Pomoc ľuďom, ktorí na Slovensku našli útočisko pred vojnou na Ukrajine, pokračuje

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny naďalej podáva pomocnú ruku utečencom z Ukrajiny. Odídenci, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácií, a požiadali na Slovensku o dočasné útočisko, majú nárok na dávky v hmotnej núdzi. Tento príspevok slúži na preklenutie počiatočného ťažkého obdobia, kým si nájdu vhodné zamestnanie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na celom Slovensku aktívne pomáhajú odídencom pri začlenení sa na trh práce.
 

Pomoc deťom

Cez hranice Slovenskej republiky prešlo do polnoci k 6. aprílu 26 773 detí. 95 detí bez sprievodu bolo umiestnených v centrách pre deti a rodiny, najviac v Prešove. Orgány sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately poskytli pomoc celkovo 137 maloletým bez sprievodu.

Rezort práce navýšil kapacitu v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov o 10 %, a to bez potreby zasahovania do prevádzkových podmienok zariadení. Riaditelia zariadení tak nemusia prijímať viac zamestnancov.

Deti z Ukrajiny, ktoré sú zapojené do vzdelávaco-výchovného procesu, majú nárok aj na dotáciu na stravu. Tá sa na školách poskytuje preddavkovo. K 5. aprílu 2022 evidujú úrady práce v oblasti dotácií na stravu 2 011 detí so štátnou príslušnosťou Ukrajina. Aktuálne pracujeme na úprave podmienok poskytovania dotácie, aby sme mohli poskytnúť zriaďovateľom doplatok na pokrytie ich zvýšených nákladov.

Zamestnanosť

Za týždeň narástla zamestnanosť odídencov z Ukrajiny o 78 %. Kým minulý týždeň ich bolo 1 479, k 6. aprílu tohto roka evidujeme celkovo 2 645 odídencov z Ukrajiny, ktorí sa na Slovensku zamestnali na informačnú kartu. Najviac odídencov sa uplatnilo v profesiách montážny pracovník vo výrobe (28,4 %), operátor výrobného zariadenia (8,5 %) a upratovačka (8,2 %). Obsadzujú tak najmä tie pracovné miesta, ktoré sa dlhodobo nedarí obsadiť pre nízky záujem občanom SR, čím prispievajú k rozvoju slovenského hospodárstva.

Zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vo veľkokapacitných centrách pre utečencov zisťujú formou dvojjazyčného dotazníka záujem odídencov o zamestnanie, ako aj oblasti v akých by chceli pracovať. Ak je k dispozícií voľné pracovné miesto, kontaktujú zamestnávateľa, prípadne zamestnávateľom sprostredkujú kontakty. Všetky úrady zároveň poskytujú občanom Ukrajiny informačno-poradenské služby pri hľadaní zamestnania a adaptácií v novom zamestnaní. Na 18 úradoch práce nájdu odídenci informačné tabule s voľnými pracovnými miestami aj v ukrajinskom jazyku. Prácu si môžu hľadať aj na ministerskom portáli sluzbyzamestnanosti.gov.sk .

Pomoc v hmotnej núdzi

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dočasne upravilo postupy v poskytovaní niektorých štátnych sociálnych dávok a pomoci v hmotnej núdzi tak, aby boli dostupnejšie pre utečencov z Ukrajiny. Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi si môžu odídenci z Ukrajiny podať buď na úrade práce alebo vo veľkokapacitných centrách, kde sú prítomní aj zamestnanci úradov. Ústredie pripravilo zjednodušené dvojjazyčné tlačivo pre podanie žiadosti. K 5. aprílu 2022 evidujeme celkovo 15 955 žiadostí o pomoc v hmotnej núdzi, čo predstavuje 32 380 posudzovaných osôb. Najviac žiadostí prijal úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk