Hlavné menu

07.04.2022

Postupne spúšťame Informačný systém sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR postupne spúšťa úplne nový Informačný systém sociálnych služieb (IS SoS). Zaviazalo sa tak v zmysle novely zákona o sociálnych službách účinnej od 1. januára 2022. Informačný systém vo svojej verejnej časti, ktorú ministerstvo ako správca systému v týchto dňoch sprístupnilo, prinesie komplexné informácie o poskytovateľoch všetkých sociálnych služieb na Slovensku. Ponúkne rozšírené možnosti vyhľadávania, podrobnejšie informácie o sociálnych službách a tiež o akreditáciách, ktoré ministerstvo udeľuje v tejto oblasti. Všetko na jednom mieste.
V ďalšom kroku rezort práce sprístupní poskytovateľom sociálnych služieb, obciam a vyšším územným celkom zberový modul IS SoS. Z neho získané údaje budú slúžiť na analýzu či plánovanie rozvoja sociálnych služieb.
 

Nateraz sprístupnený verejný modul IS SoS umožňuje verejnosti vyhľadávanie poskytovateľov sociálnych služieb alebo akreditovaných subjektov. Súčasne o nich ponúka základné informácie, popis a miesto poskytovanej služby a všetky kontaktné údaje. V ďalšej fáze verejný modul ponúkne aj sprievodcu vyhľadávaním sociálnej služby, ako aj ďalšie rozšírené možnosti vyhľadávania.

Nasledovať bude zberový modul IS SoS, ktorý ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spustí čoskoro, v druhej fáze. Obsahovať bude evidencie vedené poskytovateľmi sociálnych služieb o žiadateľoch o sociálne služby, o ich prijímateľoch, zamestnancoch. Zároveň do neho budú poskytovatelia pridávať štatistické údaje. Samosprávy budú v IS evidovať žiadateľov o zabezpečenie sociálnej služby a finančnú podporu neverejných poskytovateľov. Prostredníctvom IS SoS sa budú taktiež podávať žiadosti o finančné príspevky poskytované z rozpočtu ministerstva práce.

Komplexný zber dát od vyše 2200 poskytovateľov sociálnych služieb zjednotí nový systém zberu údajov o sociálnych službách a poslúži pre potreby zisťovania skutkového stavu v tejto oblasti. Ide o nevyhnutný krok, ktorý má pomôcť napríklad aj pri riešení mimoriadnych krízových situácií (pandémia COVID-19, vojenský konflikt na Ukrajine).

Súčasne bude ako zdroj údajov slúžiť na analytické účely, ktoré sú základom pre plánovanie rozvoja sociálnych služieb a ich smerovania.

LINK na verejný modul IS SoS je zverejnený na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/poskytovatel-sos alebo tiež v časti NEPREHLIADNITE.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk