Hlavné menu

28.12.2023

Prechod Implementačnej agentúry na ministerstvo práce sleduje racionalizáciu činností v agende

Na základe rozhodnutia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 24. novembra 2023 sa Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako rozpočtová organizácia v zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zrušuje dňom 31. decembra 2023 bez právneho nástupcu. V dôsledku tejto skutočnosti prechádzajú práva a povinnosti Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v zmysle § 21 ods. 13 zákona o rozpočtových pravidlách dňom 1. januára 2024 na jej zriaďovateľa, ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk