Hlavné menu

21.06.2024

Predčasný 13. dôchodok nebude vyšší ako starobný 13. dôchodok. Odstránili sme nepomer

Na podnet ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny parlament schválil rýchlu zmenu zákona o sociálnom poistení, ktorou odstránil nepomer medzi 13. predčasným dôchodkom a 13. riadnym starobným dôchodkom. Ako je už známe, nový 13. dôchodok je stanovený ako priemerný dôchodok za predchádzajúci rok, a to pri všetkých druhoch dôchodkov.
 

Až do minulého roka bol priemerný ročný predčasný dôchodok vždy nižší ako priemerný ročný starobný dôchodok. Kvôli makroekonomickým ukazovateľom, ale aj nešťastným zásahom predchádzajúceho vedenia rezortu do predčasných dôchodkov sa v minulom roku po prvýkrát stalo, že priemerný predčasný dôchodok bol vyšší ako priemerný ročný starobný dôchodok, a to takmer o 30 Eur. Preto vznikol nepomer aj pri stanovení 13. dôchodku, čiže predčasný 13. dôchodok mal byť o takmer 30 Eur vyšší ako 13. starobný dôchodok.

Podľa kvalifikovaných odhadov by tento neštandardný stav mohol trvať ešte ďalšie tri či štyri roky a rozdiel medzi 13. predčasným a 13. starobným dôchodkom by ďalej narastal.

„Preto na základe našej iniciatívy parlament schválil návrh, podľa ktorého výška žiadneho druhu 13. dôchodku nemôže prekročiť sumu 13. starobného dôchodku. Jednoducho sme do zákona zaviedli strop, podobne ako už v jeho pôvodnom znení poistku, že 13. dôchodok nesmie klesnúť pod úroveň 300 Eur. Takéto nastavenie je správne a spravodlivé,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Seniori, ako aj ďalší poberatelia dôchodkov sa už môžu tešiť na 13. dôchodok v tomto roku pred Vianocami.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk