Hlavné menu

09.09.2022

Pri investícii na východnom Slovensku podporíme tisícky nových pracovných miest

Štátna podpora v oblasti získavania a výberu zamestnancov, ich zaškoľovania a výcviku, ako aj podpora mobility za prácou a tvorby nových pracovných miest. To boli hlavné témy stretnutia štátneho tajomníka ministerstva práce Juraja Káčera a CEO Volvo Cars Slovakia Björnom Helldénom v Bratislave. Ponuku ministerstvo práce predstavilo v nadväznosti na rozhodnutie investora postaviť závod v obci Valaliky pri Košiciach. Investor spolu s dodávateľskými firmami prinesie na východné Slovensko až 13-tisíc nových pracovných miest.
 

Štátny tajomník Juraj Káčer spolu s generálnym riaditeľom Ústredia práce Karolom Zimmerom s investorom diskutovali o možnostiach spolupráce a podpory štátu v oblasti zamestnanosti v Košickom a Prešovskom regióne. Priestor dostali aj otázky týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov, vrátane pracovných podmienok a ochrany práce. „Som hlboko presvedčený o pozitívnom vplyve tejto investície na znižovanie nezamestnanosti v regióne. Okrem vytvárania priaznivých pracovných podmienok a vyplácania spravodlivej mzdy je pre ministerstvo práce dôležité, aby mali zamestnanci vytvorené aj podmienky na zosúlaďovanie pracovného a rodinného života. Sociálny rozmer investičnej príležitosti vidím aj v sceľovaní rodín v regióne po návrate zamestnancov zo zahraničia či západného Slovenska,“ uviedol na stretnutí štátny tajomník Juraj Káčer, ktorý svojou aktívnou účasťou na rokovaniach so švédskym investorom prispel k získaniu tejto významnej investície pre Slovensko. Tento rok sme ako prvá krajina v strednej Európe zaviedli nový nástroj ochrany pracovných miest, tzv. kurzarbeit, ktorý je tiež motivujúcim faktorom pre zahraničných investorov.

Konkrétne možnosti štátnej podpory v oblasti služieb zamestnanosti predstavil na stretnutí generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer. Ide predovšetkým o podporu pri získavaní a výbere zamestnancov, ako aj podporu dochádzania za prácou. V rozhovore venovali pozornosť aj tvorbe nových pracovných miest a pracovnému uplatneniu osobitných skupín občanov. „Ide napríklad o podporu z fondu Just Transition Fund. Vznikne tak priestor pre vytvorenie nových pracovných miest pre zamestnancov zo zanikajúcich odvetví a zabezpečenie ich potrebnej kvalifikácie pre novú prácu,“ uviedol generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Na východnom Slovensku evidujeme dlhodobo vysokú nezamestnanosť. V Košickom a Prešovskom kraji je dokopy až 85-tisíc nezamestnaných, pričom viac ako jednu tretinu tvoria osoby do 34 rokov. Navyše aktuálne pracuje v zahraničí viac ako 46-tisíc ľudí z košického regiónu. Nové pracovné príležitosti môžu byť motiváciou pre týchto ľudí vrátiť sa späť do regiónu k svojimi rodinám. Moderný závod na výrobu elektromobilov vznikne v obci Valaliky v okrese Košice-okolie. Na východné Slovensko sa tak opäť vráti priemyselná výroba, ktorá má v regióne svoju dlhodobú tradíciu. Piata automobilová fabrika na Slovensku má so sebou priniesť investíciu vo výške 121 miliónov eur.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk