Hlavné menu

16.04.2021

Priemerná výška pomoci na jedného pracujúceho dosahuje vo februári bezmála 670€

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyplatilo počas jedného roka na udržanie zamestnanosti viac ako 1 miliardu a 402 miliónov eur a podporilo celkovo 3 798 950 mesačných príjmov zamestnancov, vrátane SZČO. Počas celého obdobia pružne reagovalo na aktuálnu situáciu a prinášalo navýšenia a rozšírenia „Prvej pomoci“ v prospech pracujúcich. Obdobie realizácie projektu „Prvá pomoc“ je predĺžené do 30. júna 2021.
 

„Skúsenosti, ktoré sme na rezorte nadobudli počas viac ako roka najväčšej krízy od druhej svetovej vojny, nás poznačia všetkých na celý život. Som hrdý na každého kolegu, ktorý sa podieľal na vyplácaní najväčšej a najrýchlejšej pomoci štátu pre zamestnávateľov, zamestnancov či živnostníkov. Spoločnými silami sa nám podarilo zachrániť desiatky tisíc osudov rodičov, starých rodičov či detí,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Vďaka pomoci MPSVR SR si až jedna tretina ľudí na Slovensku udržala prácu aj počas pandémie. Rezort doručuje pomoc zo všetkých ministerstiev najrýchlejšie a najdôslednejšie. V rámci všetkých opatrení projektu Prvá pomoc a jeho verzií Prvá pomoc + a Prvá pomoc ++ bolo za celé obdobie k 31.3.2021 podporených 48 684 podnikov a takmer 108 tisíc SZČO. Priemerná výška pomoci na jedno pracovné miesto dosahuje vo februári 2021 viac ako 650 eur, pričom v marci minulého roka bola na úrovni 223 eur.

Najviac finančných prostriedkov bolo vyplatených prostredníctvom opatrenia 3B, ktoré je určené pre zamestnávateľov, ktorí sa rozhodnú žiadať o príspevok na mzdy všetkých zamestnancov v závislosti od poklesu tržieb. Zatiaľ čo v apríli minulého roka mohli získať 180 eur až 540 eur, teraz môžu dostať od 330 eur do 870 eur na jedného zamestnanca. Cez opatrenie 3B ministerstvo práce doteraz vyplatilo viac ako 677 miliónov eur, čím podporilo 1 964 615 mesačných príjmov zamestnancov.

V prvej vlne pandémie bolo najviac finančných prostriedkov vyplatených v mesiaci apríl 2020 v objeme 176 957 028 eur. V druhej vlne pandémie koronavírusu bolo najviac peňazí z Prvej pomoci vyplatených v januári 2021, a to vo výške 178 641 403 eur. Najmenej finančných prostriedkov bolo vyplatených v septembri 2020. Najviac peňazí počas celého obdobia realizácie projektu „Prvá pomoc“ vyplatil úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, a to vo výške viac ako 132 miliónov eur. Úrad v Košiciach vyplatil viac ako 98 miliónov eur a z úradu v Žiline smerovala pomoc zamestnancom a živnostníkom vo výške viac ako 69 miliónov eur.

Rezort práce pomáha aj cestovnému ruchu a podnikom v oblasti skrášľovania. Z projektu Prvá pomoc sme vyplatili viac ako 9 000 žiadateľom z oblasti kaderníckych a kozmetických služieb vyše 30 miliónov eur a na pomoc zamestnávateľom a živnostníkom z oblasti cestovného ruchu išlo viac ako 147 miliónov eur. Najviac finančných prostriedkov sme pre tieto oblasti vyplatili v januári 2021.

Najväčší objem pomoci prúdil do priemyselnej výroby

Z pohľadu odvetví najviac čerpajú „Prvú pomoc“ subjekty v priemysle. Tvoria takmer tretinu celkovej prerozdelenej sumy. Zároveň je priemyselná výroba odvetvím s najväčším počtom podporených pracovných miest. Medzi ďalšie najviac podporené odvetvia patrí aj veľkoobchod a maloobchod, ubytovacie a stravovacie služby a stavebníctvo.

Viac ako polovica „Prvej pomoci“ smeruje do mikropodnikov

Podiel mikropodnikov s menej ako 10 zamestnancami na vyplatenej sume od septembra postupne rastie a podľa dostupných údajov za november až január sa stabilizoval blízko 45 %. Podľa predbežných čísiel za február 2021 je podiel mikropodnikov na čerpanej pomoci 57,27%. U malých podnikov sledujeme stabilný vývoj v jednotlivých mesiacoch, blízko úrovne 20 % na uhrádzanej sume. Pri kategórii stredných podnikov zaznamenávame mierny útlm. Zatiaľ čo v septembri dosahoval podiel stredných podnikov na čerpanej sume takmer 18 %, za február je to zatiaľ pod 13 %. Podiel veľkých podnikov na čerpanej sume sa oproti predchádzajúcim mesiacom znižuje, za február klesol oproti septembru z 24 % na 9,8 %.

Úrady práce posilňujú odborníci, pomáhajú s vyplácaním Prvej pomoci

Zamestnanci na úradoch práce robia každý deň všetko pre to, aby sa žiadateľom dostala pomoc v čo najkratšom čase. S cieľom ešte viac zrýchliť vyplácanie pomoci aktuálne prijímajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na celom Slovensku desiatky nových zamestnancov, ktorí pomáhajú zabezpečiť plynulé vyplácanie príspevkov. K dnešnému dňu posilnilo tímy úradov už 89 kolegov.

Vďaka maximálnemu nasadeniu zamestnancov na úradoch sa darí pomáhať zamestnávateľom a SZČO zvládať neľahkú situáciu. Pokiaľ si žiadateľ nie je istý, či spĺňa podmienky čerpania „Prvej pomoci“, resp. ktoré opatrenie sa ho týka, môže sa obrátiť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sú zamestnanci pripravení pomôcť a žiadateľa nasmerovať. Kontakty sú uvedené na www.pomahameludom.sk .

Podpora pre materské a základné umelecké školy

Ministerstvo práce a ministerstvo školstva pomohlo v roku 2020 zamestnancom materských škôl sumou takmer 60 miliónov eur. V marci 2021 po úspešnej spolupráci spustili ďalší spoločný projekt „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“. Vďaka tejto pomoci podporíme približne 6000 pracovných miest v 700 ZUŠ sumou 24 miliónov eur. Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je možné posielať elektronicky do 30. júna 2021 prostredníctvom www.pomahameludom.sk .

Stránku pomahameludom.sk navštívilo viac ako 1 milión ľudí

Internetovú stránku pomahameludom.sk spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR začiatkom apríla 2020. Odvtedy ju navštívilo 1 037 636 ľudí a za celú dobu jej existencie evidujeme 5 192 041 zobrazení. Zamestnávatelia a živnostníci majú po celý čas na jednom mieste prístup k všetkým aktuálnym informáciám a dokumentom, ktoré sú potrebné k podaniu žiadosti.

Najviac ľudí navštívilo stránku v apríli 2020. Zo štatistických údajov ďalej vyplýva, že 53,82 % z celkového počtu návštevníkov si stránku zobrazilo prostredníctvom počítača, 44,16 % na mobilnom telefóne a 2,02 % návštevníkov využilo tablet. Takmer polovica užívateľov (47,47 %) sa na pomahameludom.sk dostala cez vyhľadávač, priamym napísaním URL adresy vstúpilo na stránku 38,21 % užívateľov, prostredníctvom sociálnych sietí 7,24 % a odkazom z inej stránky 7,08 %. O web sa zaujímalo viac žien ako mužov (56,6 % : 43,4 %), najviac návštevníkov bolo vo veku 25 - 34 rokov (25,98 %) a 35 - 44 rokov (18,89 %). Web stránka je najviac navštevovaná v pondelok.

Viac informácií

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk