Hlavné menu

04.05.2022

Prijatie osobitnej predstaviteľky generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov Leyly Kayacik

Štátna tajomníčka ministerstva práce Soňa Gaborčáková prijala 4. mája na pôde ministerstva práce osobitnú predstaviteľku generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov Leylu Kayacik. Ústrednou témou stretnutia boli výzvy spojené s prílivom detí a rodín z Ukrajiny na Slovensko a potreba ich ochrany, a tiež ochrana detí pred násilím v postkovidovom období.
 

Na stretnutí s delegáciou rady Európy sa diskutovalo o rizikách rovesníckeho násilia, obchodovania s ľuďmi a sexuálneho zneužívania a o poskytovaní psychotraumatologickej pomoci obetiam vojnového či sexuálneho násilia. Dôležitou súčasťou rozhovoru bola aj téma násilia páchanom na ženách a diskusia o potrebných opatreniach, ktoré je nevyhnutné vykonať v každej z oblastí.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk