Hlavné menu

09.07.2021

Pripravujeme komplexný systém krízového riadenia v sociálnych službách

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s odborníkmi z praxe pripravuje metodiku pre krízové riadenie sociálnych služieb v pandemickej situácii. Jej cieľom je vytvoriť taký súbor opatrení a postupov, ktoré v čase krízovej situácie zaistia bezpečné poskytovanie sociálnych služieb. Odborný dokument poslúži všetkým organizáciám a inštitúciám, ktoré pracujú alebo spolupracujú v oblasti sociálnych služieb.
 

Komplexný systém opatrení pre zariadenia sociálnych služieb, ktorými sa budú riadiť počas krízovej situácie, pripravuje pracovná skupina. Zriadil ju minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak: „Počas leta sa pripravujeme na príchod potenciálnej tretej vlny pandémie. Druhú sa nám v zariadeniach sociálnych služieb podarilo zvládnuť výborne práve preto, že sme situáciu nepodcenili. Všetky zariadenia sme cez vyššie územné celky zásobili ochrannými pomôckami, antigénovými testami, prijali sme rôzne opatrenia na ochranu zdravia klientov aj zamestnancov. Verím, že členovia pracovnej skupiny pretavia svoje skúsenosti z druhej vlny pandémie do efektívnych opatrení, ktoré iným organizáciám a poskytovateľom sociálnych služieb pomôžu čo najlepšie a najľahšie zvládnuť akúkoľvek pandémiu.“

Pracovnú skupinu pre prípravu Metodiky pre krízové riadenie sociálnych služieb v pandemickej situácií vedie riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti rezortu práce Ján Hudák. „V súčasnosti nemáme na Slovensku žiadne zariadenie sociálnych služieb, ktoré by malo covid pozitívneho zamestnanca alebo klienta. K zlepšeniu situácie výrazne pomohlo očkovanie v zariadeniach,“ priblížil aktuálnu situáciu v ZSS.

K 9. júlu 2021 dostalo prvú dávku vakcíny 40 810 ľudí (99,88 %), druhou dávkou bolo zaočkovaných 40 522 ľudí (98,62 %) z tých, ktorí MPSVR SR požiadali o skupinovú formu očkovania. „Napriek priaznivému vývoju a rastúcej zaočkovanosti v ZSS situáciu nepodceňujeme a s kolegami z nášho ministerstva a z partnerských organizácií a inštitúcií pripravujeme odborný dokument,“ vysvetlil riaditeľ Hudák . Doposiaľ komplexný manuál pre krízovú situáciu v sociálnych službách chýbal. „Aj keď covid ustúpi, skôr či neskôr príde iná pandémia. Preto potrebujeme mať stanovené jednotné postupy, ktoré nám pomôžu rýchlo a efektívne zvládnuť krízové situácie najmä v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb v prípade akejkoľvek krízovej situácii,“ uzavrel riaditeľ Ján Hudák.

Metodika pre krízové riadenie sociálnych služieb v pandemickej situácii sa zameriava na rôzne oblasti poskytovania sociálnych služieb, napr. na hygienicko-epidemiologickú a zdravotnú starostlivosť, psychologickú intervenciu, vzdelávanie zamestnancov a manažmentu, ale aj opatrenia pri zaistení bezpečného pohybu osôb či uzatvorenia pobytových foriem.

Pracovnú skupinu tvoria stáli a prizvaní členovia. Prihlásiť sa však môže každý poskytovateľ sociálnych služieb so skúsenosťami, ktoré mu dokázali pomôcť pri prekonaní covid v zariadení.

Stáli členovia: odbor kontroly MPSVR SR, odbor sociálnych služieb MPSVR SR, odbor krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR, odbor hodnotenia kvality sociálnych služieb a akreditácií MPSVR SR, Implementačná agentúra MPSVR SR, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Prizvaní členovia: SK8, ZMOS, Únia miest Slovenska, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb, Úrad komisára pre deti, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Kancelária verejného ochrancu práv, Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva SR, Sociofórum o. z., Ružinovský dom seniorov, SENIOR – geriatrické centrum, n. o., Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove, Stredisko sociálnych služieb Petržalka.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk