Hlavné menu

21.01.2022

Pripravujeme sa na nástup Omicronu, do zariadení sociálnych služieb hľadáme posily

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je pripravené okamžite reagovať pri výskyte SARS-CoV-2 variant Omicron v zariadeniach sociálnych služieb. Od pondelka, 24. januára sa všetci poskytovatelia budú riadiť usmernením, ktoré určuje presné postupy pre testovanie, dodržiavanie karantény či podmienky návštev u klientov. Všetky zariadenia sociálnych služieb sú tiež zabezpečené dostatočnými zásobami ochranných pomôcok.

Keďže situácia naznačuje rýchle šírenie sa nákazlivejšej formy variantu Omicron, rezort práce vyzýva všetkých, ktorí chcú podať pomocnú ruku klientom, a najmä personálu zariadení, aby sa prihlásili na výpomoc.
 

Poskytovatelia v zariadeniach sociálnych služieb sú povinní naďalej dodržiavať zvýšené hygienicko-epidemické opatrenia, aby predišli možnému zhoršeniu pandemickej situácie a zachovali čo najbezpečnejšie prostredie pre svojich klientov aj zamestnancov. V prípade výskytu nákazlivejšieho variantu Omicron sa celé zariadenie stáva červenou zónou. Znamená to predovšetkým zákaz návštev, zníženie mobility, pravidelné testovanie a tiež monitoring zdravotného stavu všetkých klientov aj zamestnancov v zasiahnutom zariadení. Zároveň by nemalo dochádzať k miešaniu personálu. Každý zamestnanec, ktorý do zariadenia prichádza, je povinný otestovať sa antigénovým testom bez výnimky.

„Naše usmernenie platí pre všetky ZSS a CDR, aby sme predišli akémukoľvek zhoršeniu súčasnej situácie. Každý zamestnanec má k dispozícii aj testy na individuálne testovanie v domácom prostredí. Aj takto chceme zabezpečiť, aby sa nákaza nedostala do zariadenia zvonka a čo najdlhšie sme udržali súčasný uspokojivý stav v zss,“ spresnil Ján Hudák, riaditeľ Odboru krízového manažmentu a bezpečnosti na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.

Z dôvodu hrozby rýchleho šírenia variantu Omicron u nás sa v nasledujúcich týždňoch očakáva náročné obdobie zvlášť pre pracovníkov zariadení. Obavy smerujú najmä k možnému veľkému výpadku vlastných zamestnancov.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto vyzýva na ďalšiu pomoc pre najzraniteľnejších v zariadeniach. Už počas predchádzajúcej vlny sa vďaka výzve MPSVR SR podarilo nájsť výpomoc do viacerých zariadení sociálnych služieb napr. v Bratislave, Žiline, Galante či Nových Zámkoch. Išlo najmä o opatrovateľky a pomocný personál. Pomocnú ruku takto pred rokom podali aj mobilné jednotky sociálnej starostlivosti, teda pracovné tímy ľudí, ktorí vypomáhali personálu v zariadeniach.

„Zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb sa už niekoľko mesiacov nepretržite starajú o svojich klientov, častokrát v náročných podmienkach, tiež s množstvom ďalších povinností aj nad rámec pracovného času či na úkor vlastných rodín. Mnohokrát je to z ich strany obrovská obeta, pričom aj oni sú unavení a siahajú na dno vlastných síl. S nastupujúcou vlnou Omicronu chceme zabezpečiť výpomoc aj pre nich a najmä, aby bola zabezpečená starostlivosť o všetkých klientov. Už z predchádzajúceho obdobia vieme, že je to neoceniteľná pomoc. Preto všetci, ktorí máte odvahu a odhodlanie, prosím prihláste prostredníctvom formuláru, ktorý je zverejnený na stránke ministerstva. Každý jeden dobrovoľník sa počíta,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

AKTUÁLNA SITUÁCIA V ZSS

Zariadenia sociálnych služieb sa naďalej riadia nastaveným Pandemickým plánom MPSVR SR, rovnako odporúčaniami RÚVZ a Intervenčného tímu MZ SR . Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aj naďalej vytvára podmienky na to, aby boli všetci klienti aj zamestnanci v ZSS zaočkovaní na báze dobrovoľnosti. Aktuálne je treťou dávkou vakcíny v ZSS zaočkovaných 27 193 osôb (t.j. prijímateľov a zamestnancov), čo predstavuje asi 70 percent. Situácia ohľadom šírenia nákazy je stabilizovaná. V mimoriadnej situácii je 26 zariadení, v nich pozitívne testovaných je 68 zamestnancov a 134 klientov.

POMOC PRE ZSS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny naďalej materiálne zabezpečuje zariadenia sociálnych služieb a pravidelne ich zásobuje ochrannými pomôckami. Počas rokov 2020 a 2021 na materiálnu pomoc a testy vyčlenilo viac ako 22 miliónov eur.

Rezort práce za rok 2021 poskytol tiež humanitárnu pomoc vo výške 8,4 mil. eur, ktoré smerovali na zabezpečenie výživových doplnkov, materiálové vybavenie pre poskytovateľov sociálnych služieb aj zaplatenie infekčného príplatku za prácu v karanténnom prostredí. Okrem toho ministerstvo naďalej odmeňuje zamestnancov v sociálnych službách vyplácaním mimoriadnych odmien a poskytuje príspevok za neobsadené mesta v týchto zariadeniach.

Bližšie informácie k výzve na výpomoc v ZSS sú zverejnené na stránke MPSVR SR:

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/formular-dohodarov-do-covid-zariadeni.html

Celé Usmernenie k postupu v prípade prvého výskytu variantu Omicron pre poskytovateľov sociálnych služieb je zverejnené na stránke ministerstva:

usmernenie-zss-k-postupu-pripad-prveho-pozitivne-test-sars-cov-2-variant-omicron.pdf (gov.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk