Hlavné menu

01.12.2021

Pripravujeme výzvu na podporu dlhodobej starostlivosti na Slovensku

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje výzvu na podporu dostupnej a kvalitnej dlhodobej starostlivosti. Vďaka Plánu obnovy a odolnosti bude možné získať finančné zdroje na budovanie a rekonštrukciu vybraných druhov zariadení sociálnych služieb. Rezort práce preto spúšťa informačné stretnutia so zainteresovanými subjektami. Záujemcom o podporu chce poskytnúť informácie o plánovaných podmienkach s cieľom zabezpečiť čo najlepšiu pripravenosť projektov. Vyhlásenie výzvy z Komponentu č. 13 Plánu obnovy a odolnosti sa predpokladá v marci 2022. Na tento účel je vyčlenených viac ako 192 miliónov eur.
 

Do výzvy sa budú môcť zapojiť verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Balík finančnej podpory je prioritne určený pre ambulantné a nízkokapacitné pobytové sociálne služby poskytujúce starostlivosť do 12 ľudí, rovnako sociálno-zdravotné zariadenia s kapacitou do 30 miest, ktoré celoročne zabezpečujú pobytovú starostlivosť o svojich klientov. Nevyhnutnosťou je zároveň udržateľnosť poskytovania danej sociálnej služby najmenej 20 rokov.

„Do konca roka 2026 tak zvýšime kapacity sociálnej starostlivosti v regiónoch o takmer 4000 miest. Do výzvy sa budú môcť zapojiť nielen súčasní, ale aj noví poskytovatelia sociálnych služieb. Chceme tak, aby komunitné a ambulantné sociálne služby boli čo najbližšie k občanom, ktorí ich potrebujú,“ uviedol štátny tajomník ministerstva práce Boris Ažaltovič.

Cieľom výzvy je pripraviť Slovensko na rýchle starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej podpory ľudí, ktorí sú odkázaní na dlhodobú starostlivosť.

Vďaka finančným prostriedkom z Plánu obnovu a odolnosti bude možné investovať do rozšírenia kapacít komunitnej starostlivosti, investovať do vybudovania infraštruktúry pre zabezpečovanie dohľadu nad sociálnou pomocou. V neposlednom rade sa naštartuje proces digitalizácie verejnej správy v oblasti poskytovania integrovanej dlhodobej starostlivosti a podpora výkonu posudkovej činnosti.

Plánované informačné stretnutia zástupcov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny so zainteresovanými stranami, predovšetkým zástupcami samospráv a odborníkmi v danej oblasti sú prvým krokom, aby sa podmienky výzvy podarilo úspešne premeniť na konkrétne projekty.

Záujemcovia sa na informačné stretnutia môžu prihlásiť do 23. decembra 2021 na adrese: komponent13@employment.gov.sk.

Podrobnejšie „Informácie pre záujemcov o rozšírenie komunitnej sociálnej starostlivosti“ sú zverejnené na stránke MPSVR SR:

https://www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk