Hlavné menu

21.05.2021

Prvú dávku vakcíny dostalo už takmer 100 % záujemcov zo zariadení sociálnych služieb

Od spustenia vakcinácie v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) uplynulo 5 mesiacov. Zaočkovanosť prvou dávkou klientov a zamestnancov, ktorí požiadali o skupinovú formu vakcinácie, sa blíži k sto percentám. K 20. máju 2021 dostalo prvú dávku 39 505 ľudí (95,89 %), druhú 35 523 (83,67 %). Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) eviduje už iba 6 zariadení s mimoriadnou udalosťou.
 

Presne 18. januára 2021 spustil rezort práce spolu s rezortom zdravotníctva pilotné očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb – v Ružinovskom domove seniorov a Petržalskom domove seniorov. Obe zariadenia vybralo MPSVR SR v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Bratislava zohľadňujúc nielen vtedajšiu epidemiologickú situáciu v zariadení, ale aj vek klientov a ich diagnózy i pracovné zaradenie zamestnancov. Odvtedy ministerstvo dostalo a skontrolovalo 923 žiadostí o vakcináciu skupinovou formou a posunulo ich na priame vybavenie rezortu zdravotníctva.

„Teší ma, že vakcinácia klientov a zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb prebieha plynulo a neustále sa zvyšuje počet zaočkovaných ľudí. Stále platí, že očkovanie je najúčinnejšia zbraň v boji proti covidu,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Očkovaní zamestnanci a klienti ZSS si budú môcť od pondelka požiadať o vydanie očkovacieho certifikátu cez www.korona.gov.sk. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny k tomu v najbližších dňoch zverejní na svojej webovej stránke aj usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb.

Napriek tomu, že sa situácia v ZSS výrazne zlepšuje, MPSVR SR finišuje s obstarávaním ochranných pomôcok v celkovej výške 4 mil. eur, ktoré rozdistribuuje všetkým verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb prostredníctvom jednotlivých samosprávnych krajov. „Tieto pomôcky budú určené na vytvorenie povinnej 14 dňovej zásoby ochranných pomôcok. Zároveň analyzujeme prístupy, procesy a pomoc, ktoré sme zrealizovali počas druhej vlny pandémie. Na základe výsledkov pripravíme Metodiku pre krízové riadenie sociálnych služieb v pandemickej situácii, ktorá bude slúžiť ako východiskový dokument pre zariadenia sociálnych služieb pre prípad vzniku ďalších krízových situácií,“ uviedol riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti MPSVR SR Ján Hudák.

Rezort práce od začiatku vypuknutia pandémie vydával rôzne usmernenia pre poskytovateľov sociálnych služieb s cieľom uľahčiť a zjednotiť činnosť zariadení a pomôcť im v boji proti ochoreniu COVID-19. Tie teraz aktualizuje. „V našich hlavných materiáloch a usmerneniach pre zariadenia sociálnych služieb potrebujeme zohľadniť zrušenie núdzového stavu. Aktualizujeme aj pandemický plán ministerstva práce, ktorý následne predložíme na schválenie pandemickej komisii,“ uzavrel riaditeľ J. Hudák.

Na základe rozhodnutia vlády a novelizácie zákona o hospodárskej mobilizácii MPSVR SR v súčasnosti pripravuje vypracovanie nových Príkazov o určení subjektu hospodárskej mobilizácie a o uložení opatrenia hospodárskej mobilizácie a spresnenie úloh pre zariadenia sociálnych služieb po dobu trvania mimoriadnej situácie.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk