Hlavné menu

20.04.2023

Rezort práce rozdelil ďalšie dotácie na podporu rodiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podporí v roku 2023 výstavbu ďalších 113 rodinných inkluzívnych areálov. Prostredníctvom dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny rozdelil ďalších takmer 5 miliónov eur. Za posledné tri roky rezort práce poskytol na tento účel spolu 14 a pol milióna eur. Po celom Slovensku tak postupne pribudne 331 bezbariérových ihrísk, ktoré sú priestorom pre všetky generácie. Balík ďalších pridelených dotácií na podporu rodiny predstavil na detskom ihrisku vo Štvrtku na Ostrove v okrese Dunajská Streda minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.
 
V roku 2023 podporí výstavbu 113 nových rodinných areálov

Ministerstvo práce poskytlo dotáciu na výstavbu 331 inkluzívnych ihrísk po celom Slovensku. Vyhovelo žiadateľom z neziskových organizácií, občianskych združení, obcí, združení obcí a registrovaných cirkevných alebo náboženských spoločností. Mnohé z nich už dnes slúžia deťom a rodinám, ďalšie sú vo výstavbe a postupne pribúdajú.

Hlavným zámerom inkluzívnych ihrísk "RODINKA" je vytvoriť priestor, kde sa môžu stretávať všetky generácie. RODINKA umožňuje deťom so zdravotným znevýhodnením tráviť čas pri hre s rovesníkmi a zdieľať s nimi zážitky. Ide o viacgeneračný priestor s prvkami pre deti vo veku 3 - 14 rokov a tiež oddychovou zónou pre dospelých.

„Z rezortu práce sme výrazne navýšili finančnú podporu, ktorú poskytujeme rodinám s malými aj školopovinnými deťmi. Spolu s Poľskom a Maďarskom tvoríme trojicu najprorodinnejších štátov v Európe. Na ministerstve sa snažíme vyhovieť každému žiadateľovi o dotáciu na podporu rodiny. A teraz nehovorím len o ihriskách, ale aj aktivitách, ktoré pomáhajú napríklad upevňovať vzťahy medzi členmi rodiny alebo pomáhajú so starostlivosťou o deti so zdravotným znevýhodnením,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak. Začiatok formulára

Ministerstvo práce poskytuje dotácie zo schémy na podporu plnenia funkcií rodiny na ďalšie aktivity, pričom pre jedného žiadateľa môže poskytnúť dotáciu až do výšky 10 000 eur. Tieto prostriedky poskytuje aj na:

  • Preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity s cieľom posilniť rodinné vzťahy, rozvíjať rodičovské kompetencie, predchádzať negatívnym javom v rodine, zvyšovať citlivosť verejnosti k rodinným hodnotám a pozitívnemu rodičovstvu, upevňovať medzigeneračné rodinné vzťahy a vzťahy v rodine so starším členom rodiny odkázaným na pomoc inej osoby.
  • Aktivity zamerané na rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s členom rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím, vrátane výchovy k manželstvu a rodičovstvu, podpore rodín k samostatnosti a nezávislosti.

Aktivity sa môžu realizovať formou kurzov, workshopov, intervencie, koučových stretnutí, tréningov, osvetových aktivít (napr. poradenstvo pre seniorov ako zvládať nové technické zariadenia, ako odolávať podvodníkom), prednášok, odborného poradenstva, sprostredkovania a doručovania materiálnej pomoci sociálne odkázaným a pod.

O dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno tento rok žiadať od 1. novembra do 31. decembra 2023.

Žiadosť a podrobné informácie nájdete tu: Detail výzvy - (§ 9b) - 2023 - Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny | Dotácie MPSVaR (mpsvr.sk)

https://ihriskorodinka.sk/

Na stiahnutie:

POSKYTNEME ĎALŠIE DOTÁCIE NA PODPORU RODINY

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk