Hlavné menu

08.06.2022

Rezort práce zintenzívňuje ochranu detí aj v digitálnom priestore

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) na základe plnenia Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore (schválenej uznesením vlády SR č. 63 zo dňa 12. februára 2020) predložilo Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 - 2023. Materiál reaguje na čoraz intenzívnejšiu prítomnosť detí v online priestore a obsahuje úlohy zamerané na prevenciu, intervenciu, ale aj následnú starostlivosť o obete aj páchateľov trestnej činnosti v tejto oblasti. Všetky úlohy v rámci Akčného plánu smerujú k zlepšeniu ochrany detí v digitálnom priestore. Návrh dnes schválila vláda.
 

Pandémia COVID-19 okrem iného zapríčinila, že deti trávili oveľa viac času pred obrazovkami počítačov a displejmi smartfónov. Z dostupných výskumov vieme, že okrem rizika spôsobeného samotným objemom času stráveného v digitálnom priestore je čoraz väčším rizikom aj obsah a nebezpečné konanie v tomto priestore. Ide napr. o kyberšikanovanie či grooming (oslovenie dieťa alebo mladého človeka dospelým s cieľom sexuálneho kontaktu), ale aj šírenie nevhodného obsahu, online materiály obsahujúce sexuálne zneužívanie detí či fake news (falošné správy).

Predložený materiál z dielne Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch MPSVR obsahuje úlohy a koordinuje relevantné subjekty v oblasti ochrany detí v digitálnom priestore. Okrem ústredných orgánov štátnej správy, ktorých činnosť je zameraná na túto oblasť, budú do implementácie Akčného plánu zapojené aj mimovládne organizácie a vedecko-výskumné inštitúcie. Koordinačným útvarom pre oblasť ochrany detí v digitálnom priestore je Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch.

Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 – 2023 sa zameriava na niektoré kľúčové témy. Prostredníctvom úloh Akčného plánu sa podporia aktivity zamerané na pozitívny pohľad na digitálne prostredie a jeho možnosti, rozvoj kritického myslenia a mediálnej výchovy, vzdelávanie rodičov a ďalších osôb vo vzťahu k deťom v oblasti digitálnej bezpečnosti. V rámci oblasti školstva dôjde k aktualizácii vzdelávacích dokumentov vo vzťahu k ochrane detí v online priestore.

Jednou z úloh je aj príprava multidisciplinárnych osvetových materiálov o bezpečnom správaní v online priestore. Cieľom Akčného plánu je aj zaradenie Slovenskej republiky do sietí INHOPE a Insafe, v ktorých ako jediná krajina Európskej únie chýba. V rámci siete INHOPE sa vytvorí linka pre anonymné nahlasovanie materiálu zobrazujúceho sexuálneho zneužívanie detí a následne sa napojí do medzinárodnej siete takýchto liniek. (Pozn. Úvodné stretnutie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka, zástupcov rezortu práce a ďalších relevantných rezortov, partnerov z prokuratúry, polície aj europarlamentu a výkonného riaditeľa Medzinárodnej siete INHOPE Dentona Howarda sa uskutočnilo na pôde Ministerstva práce 25.5.2022. Tlačovú správu zo stretnutia nájdete TU.). V prípade Insafe sa vytvorí Centrum bezpečného internetu.

Celý dokument teda v prvom rade zohľadňuje potreby detí, reaguje na ohrozenia, ktorým môžu v digitálnom priestore čeliť, ale tiež ukazuje na príležitosti, ktoré z neho môžu plynúť. Akčný plán podporuje informovanosť v tejto oblasti, prispieva k ochrane údajov detí a zvyšuje povedomie detí aj dospelých o fungovaní v digitálnom priestore. Nabáda k pozitívnym legislatívnym zmenám v tejto oblasti a podporuje zvyšovanie kvality následnej starostlivosti o obete aj páchateľov násilných činov voči deťom súvisiacim s online priestorom.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk