Hlavné menu

14.10.2021

Rodinám s deťmi do 18 rokov začíname vyplácať jednorazovú finančnú pomoc

Ďalšia peňažná podpora zo strany štátu, ktorá má čiastočne zmierniť následky covidových opatrení, dorazí do rodín s deťmi už tento týždeň. „Pandemický“ prídavok na dieťa vo výške 100 eur dostanú rodičia na každé nezaopatrené dieťa do 18 rokov.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) pokračuje vo finančnej pomoci rodinám, ktoré mali v dôsledku prijatých opatrení na zmiernenie šírenia pandémie COVID-19 zvýšené výdavky. Po 333 eurovom príspevku, v mesiaci august ho dostalo vyše 7 000 rodín s deťmi v hmotnej núdzi, prichádza podpora rodín s nezaopatrenými deťmi do 18 rokov.

„Som rád, že moji kolegovia z vlády schválili druhý jednorazový príspevok pre deti, vďaka ktorému si rodiny s deťmi prilepšia v období pandemickej krízy. Pomôžeme tak približne 944 000 deťom do 18 rokov,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

„Pandemický“ prídavok na dieťa predstavuje sumu zloženú z dvoch častí. Prvú tvorí bežná mesačná výška prídavku na dieťa 25,50 eura, druhú mimoriadne navýšenie 74,50 eura. Túto dávku dostanú všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktoré majú nárok na prídavok na dieťa, resp. mali naň nárok v období od marca 2021 do augusta 2021 okrem tých nezaopatrených detí, na ktoré vznikol nárok na jednorazovú pomoc v hmotnej núdzi v sume 333 eur. Toto jednorazové zvýšenie dostanú aj rodiny, ktoré poberali prídavok na dieťa, avšak ich nezaopatrené dieťa, ktoré by v septembri 2021 bolo mladšie ako 18 rokov, zomrelo v čase od marca 2020 do septembra 2021.

Jednorazový prídavok na dieťa vo výške 100 eur na každé dieťa do 18 rokov budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácať už od polovice tohto týždňa. Rodičom, ktorým sa prídavok na dieťa poukazuje na účet v banke, dostanú 100 eurový pandemický prídavok na dieťa na účet od 13. októbra 2021. Tým, ktorým vypláca prídavok na dieťa Slovenská pošta, bude vyplatený od 18. do 27. októbra 2021.

Vzhľadom na to, že zber údajov o štúdiu bol ukončený až začiatkom októbra a do pregenerovania dávok pred výplatou v riadnom termíne sa nedostali všetky údaje, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatia prídavky na dieťa v ďalšom mimoriadnom termíne v mesiaci október. Zároveň zvýšenie prídavku na dieťa o 74,50 eura je viazané na nárok na prídavok na dieťa v mesiaci september. Tzn., že ak nenatiekli údaje o štúdiu v školskom roku 2021/2022 pre študentov vo veku 16 – 18 rokov, prípadne, ak rodič nedoložil potvrdenie, prídavok na dieťa za mesiac september v sume 100 eur úrady práce vyplatia v najbližšom výplatnom termíne po získaní údajov o štúdiu.

Na pomoc rodinám s nezaopatrenými deťmi pôjde z rezortu práce celkovo 70 478 430 eur.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk