Hlavné menu

23.06.2023

Rozšírením príspevku na bývanie a skoršou valorizáciou súm pomoci v hmotnej núdzi adresne pomôžeme najodkázanejším

Navýšením a rozšírením príspevku na bývanie pre ďalšie skupiny podľa počtu osôb v domácnosti zmiernime nepriaznivú situáciu tých ľudí, ktorí sú na pomoc v hmotnej núdzi odkázaní. Poslanecký návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny prináša adresnejšiu pomoc pre väčší počet domácností v hmotnej núdzi, ktoré majú nárok na príspevok na bývanie. Rozšírený príspevok na bývanie nadobudne účinnosť 15. júla 2023.
Súčasťou schváleného návrhu je aj predsunutá mimoriadna valorizácia súm pomoci v hmotnej núdzi, a to z pôvodne stanoveného 1. januára 2024 na 1. október 2023.
 

Cieľom novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi (zákon č. 417/2013 Z. z.) je čiastočne zmierniť nepriaznivé následky inflácie pre najodkázanejšie skupiny obyvateľov.

Najzásadnejšou zmenou je diferenciácia súm príspevku na bývanie, a to od 1 až po 5 a viac členov žijúcich v domácnosti . Doteraz platilo, že príspevok na bývanie bol stanovený buď pre jednotlivca alebo pre domácnosť s viacerými členmi, teda maximálne v 2 úrovniach. Jeho rozšírenie na päť úrovní spoločne s navýšením príspevku na bývanie je jedno z nevyhnutných opatrení v aktuálnej sociálno-ekonomickej situácii. Napríklad pri štvorčlennej domácnosti ide o navýšenie tohto príspevku od júla o takmer 115 eur.

Dávka v hmotnej núdzi

stav od 1.4.2023

zmena od 15.7.2023

Príspevok na bývanie

jedna osoba

63,90 €

83,00 €

dve osoby

101,90 €

140,90 €

tri osoby

101,90 €

178,80 €

štyri osoby

101,90 €

216,70 €

päť a viac osôb

101,90 €

254,50 €

Súčasťou novely zákona je aj jednorazové mimoriadne predsunutie valorizácie súm pomoci v hmotnej núdzi na 1. októbra 2023. Napríklad zvýšenú dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa alebo príspevok na bývanie príjemcovia dostanú po novom už v novembri 2023.

Cieľom predsunutej valorizácie je zabezpečiť pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu, základné vybavenie a potreby pre dieťa z dôvodu rastúcej miery inflácie, ktorá je spôsobená ekonomickým dôsledkom pandémie COVID-19 či vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Aj týmito krokmi sa ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny snaží o adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie pomoci osobám, ktoré sú na ňu odkázané.

Príklady predsunutej valorizácie súm pomoci v hmotnej núdzi z 1.1.2024 na 1.10.2023

Životné minimum

stav do 30.9.2023

od 1.10.2023

zvýšenie

Pomoc v hmotnej núdzi

Dávka v hmotnej núdzi - § 10 ods. 2

jednotlivec bez detí

74,00 €

84,90 €

10,90 €

jednotlivec s dieťaťom 1 až 4

140,70 €

161,40 €

20,70 €

jednotlivec s dieťaťom 5 a viac

205,50 €

235,70 €

30,20 €

dvojica bez detí

128,60 €

147,50 €

18,90 €

dvojica s dieťaťom 1 až 4

192,40 €

220,70 €

28,30 €

dvojica s dieťaťom 5 a viac

259,40 €

297,50 €

38,10 €

Ochranný príspevok § 11 ods. 2

75,70 €

86,80 €

11,10 €

Aktivačný príspevok § 12

75,70 €

86,80 €

11,10 €

Príspevok na nezaopatrené dieťa § 13

20,70 €

23,70 €

3,00 €

Príspevok na bývanie - § 14 ods. 2

jedna osoba

83,00 €

95,20 €

12,20 €

dve osoby

140,90 €

161,60 €

20,70 €

tri osoby

178,80 €

205,10 €

26,30 €

štyri osoby

216,70 €

248,60 €

31,90 €

päť a viac osôb

254,50 €

291,90 €

37,40 €

Detaily schváleného návrhu zákona o pomoci v hmotnej núdzi: Zákony : Vyhľadávanie v návrhoch zákonov : Detaily návrhu zákona - Národná rada Slovenskej republiky (nrsr.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk