Hlavné menu

11.11.2021

Rozširujeme Prvú pomoc, podporíme viac zamestnancov a SZČO

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR si uvedomuje nevyhnutnosť poskytovania „Prvej pomoci“ zamestnávateľom, zamestnancom a SZČO v zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii. Preto pristupujeme k úprave podmienok v poskytovaní príspevkov na udržanie zamestnanosti za mesiace október až december 2021.
 

Minister Milan Krajniak predložil v stredu 10. novembra 2021 vláde SR návrh na zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti. Rozšíriť sa má okruh podporených zamestnancov o tých, ktorí začali pracovať po 1. februári 2021, najneskôr však k 1. októbru 2021. Zároveň budú môcť žiadať o príspevok aj tí zamestnávatelia a SZČO, ktorí začali podnikať po 1. februári 2021, najneskôr však k 1. októbru 2021.

Upravujeme aj určenie oprávnenej výšky príspevkov pre zamestnávateľa pri opatrení 1 a 3A. Zamestnávateľovi, ktorý je povinný vyplatiť zamestnancom náhradu mzdy vo výške minimálnej mzdy, zohľadníme pri refundácii za príslušné obdobie výšku reálne vyplatenej náhrady mzdy zamestnanca.

Tieto opatrenia budú platiť pre žiadosti resp. výkazy, ktoré budú doručené úradom práce, sociálnych vecí a rodiny za mesiace október až december 2021.

Úrady práce prijímajú žiadosti o príspevky „Prvej pomoci“ za september a október

Záujemcovia o príspevky z projektu „Prvá pomoc“ za mesiac september môžu svoje žiadosti a výkazy pre všetky opatrenia okrem 3B podávať do 30. novembra 2021. Žiadosti a výkazy za mesiac október je možné podávať do konca decembra 2021.

Zamestnávatelia môžu žiadať za september a október príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca vo výške 80% hrubej mzdy. SZČO môžu čerpať finančnú pomoc do výšky 540 € v závislosti od poklesu tržieb. V prípade ak neplatili odvody do Sociálnej poisťovne, majú nárok na príspevok vo výške 210 € z opatrenia 4. Rovnaká výška platí aj pre jednoosobové s.r.o..

Všetky aktuálne informácie, dokumenty a žiadosti sú k dispozícii na www.pomahameludom.sk .

Tab.: Stav projektu „Prvá pomoc“ k 8. novembru 2021

*jedna osoba ( zamestnanec, SZČO ) mohla byť podporená napr. v septembri aj v októbri aj v novembri, v tabuľke sa tak počíta ako viac osôb.

Predpokladané celkové výdavky na realizáciu projektu Prvá pomoc do konca roka 2021 predstavujú 2 241 016 273,28 eur. K 8. novembru sme na udržanie zamestnanosti vyplatili 2 187 542 070 € a podporili celkovo 5 267 944 mesačných príjmov zamestnancov, vrátane SZČO.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk