Hlavné menu

17.05.2022

S Rakúskom sme si vymenili cenné skúsenosti pre riešenia ukrajinskej krízy

Integrácia ukrajinských odídencov a najmä pomoc pri ich začlenení sa do života „v novom dočasnom domove“ boli hlavné témy návštevy rakúskej spolkovej ministerky pre ženy, rodinu, integráciu a médiá Susanne Raab. Pozvanie na Slovensko prijala od ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. V Bratislave spoločne navštívili veľkokapacitné asistenčné centrum pomoci, pričom si vzájomne vymenili skúsenosti aj možnosti riešenia integrácie Ukrajincov. Rakúska ministerka zvlášť ocenila vznik detských skupín, ktoré označila za múdre riešenie pri nedostatočných kapacitách v materských školách.
 

Na Slovensku doteraz našlo svoj dočasný domov vyše 76-tisíc ukrajinských odídencov. Rezort práce sa aj v spolupráci s ďalšími ministerstvami dnes sústreďuje na konkrétne riešenia tých problémov, ktoré by Ukrajincom bránili v ich socializácii či postupnom začlenení sa do spoločnosti. Obaja ministri sa zhodli, že Slovensko aj Rakúsko majú v tomto smere podobné problémy a ich riešenia.

S riešením ukrajinskej krízy sme zistili, že počty Ukrajincov, ktorí požiadali o pomoc na Slovensku a v Rakúsku sú veľmi podobné. Zároveň máme podobné problémy a aj riešenia, ktoré ponúkame, sa ukazujú ako veľmi podobné.

Keďže Rakúsko má dlhodobé skúsenosti s integráciou utečencov na svojom území už pri riešení utečeneckej krízy v roku 2015 – 2016, sme veľmi vďační, že sme s rakúskou ministerkou mohli konzultovať naše návrhy alebo problémy a uistiť sa, že vzhľadom na ich skúsenosti, vieme naše riešenia optimalizovať, poučiť sa a zároveň inšpirovať. Som naozaj veľmi vďačný rakúskej ministerke, že sme sa o tom mohli otvorene porozprávať,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Rakúska ministerka zároveň veľmi ocenila kroky rezortu práce pri riešení nedostatočných kapacít v materských školách umožnením vzniku detských skupín, kde sa o deti v domácom prostredí môže postarať jedna matka za odplatu.

Obe strany sa zároveň dohodli, že v kontakte naďalej zostávajú ich zástupcovia krízových odborov, ktorí problematiku integrácie Ukrajincov zastrešujú.

Rakúsko od vypuknutia vojenského konfliktu prijalo vyše 70-tisíc utečencov. Po registrácii získavajú status vojnového utečenca/ vysídlenca s dočasným právom na pobyt. Nárok majú na ubytovanie, zdravotné poistenie, prístup k školskej dochádzke a bezplatnú dopravu. Rovnako im patria určené dávky na ubytovanie a stravu po splnení stanovených podmienok.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk