Hlavné menu

02.12.2022

Schválená novela zlepší sociálne podnikanie a podporí rodinné podniky

Posilniť a podporiť priaznivé podmienky pre rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku. To je cieľom novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorú dnes schválili poslanci NR SR. Novela ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny odstraňuje prekážky a zlepšuje podmienky sociálneho podnikania. Zároveň zavádza definíciu rodinných podnikov, ktoré kladú dôraz na zachovanie rodinných väzieb, hodnôt a tradície. Účinnosť novely je stanovená od 1. januára 2023.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo novelu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (z. č. 112/2018 Z.z.) v spolupráci s expertmi na sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie, ako aj na základe doterajších skúseností z praxe. Jej cieľom je posilniť a podporiť priaznivé prostredie pre rozvoj sociálneho podnikania . Ide najmä o rozvoj produktívnych, distributívnych a spotrebiteľských aktivít, ktoré sa organizujú nezávisle od štátnych orgánov a ich hlavným cieľom je prinášať spoločenský prospech.

Novela zákona zároveň reflektuje na požiadavky rozvoja podnikateľského prostredia smerom k zníženiu rizika chudoby a sociálneho vylúčenia znevýhodnených a zraniteľných osôb, ktoré sa ťažko začleňujú a presadzujú na trhu práce.

Schválený zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch zavádza aj definíciu rodinných podnikov. Ich hlavným zámerom je dôraz na posilňovanie rodinných hodnôt. Rodinný podnik tak neplní len základný cieľ, teda podnikateľskú činnosť s účelom tvorby zisku, ale môže mať vyšší zámer. Tým je práve rozvoj rodinného prostredia a kvality rodinného života.

„Po prvýkrát má Slovensko legislatívne zakotvené rodinné podnikanie. Tento schválený zákon o sociálnej ekonomike nám umožní podporovať domáce firmy, malých a stredných podnikateľov, v súlade s pravidlami EÚ. Tak, ako sme mali v zákone zadefinované sociálne podniky, sme zadefinovali aj rodinné podniky a umožňujeme tak na dobrovoľnej báze tým, pre ktorých je podnikanie nielen za účelom zisku, ale aj srdcovou záležitosťou, aby mohli legálne pomôcť aj ďalším rodinným príslušníkom,“ doplnil Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Činnosť sociálnych podnikov nie je primárne zameraná na dosahovanie zisku, ale na riešenie rôznych spoločenských potrieb všeobecného záujmu, ktoré pre bežný podnikateľský sektor nemusia byť zaujímavé. Ide najmä o prospešné služby - od zdravotnej starostlivosti, cez sociálnu pomoc, vzdelávanie a výchovu, či ochranu životného prostredia. Sociálne podniky tiež zamestnávajú znevýhodnené a zraniteľné osoby s problematickým uplatnením na trhu práce. Rovnako dôležité je sociálne podnikanie pre úsporu verejných prostriedkov pri obstarávaní tovarov a služieb pre krajské prevádzky a zariadenia.

Jednou z najviac viditeľných foriem sociálnych podnikov na Slovensku sú sociálne podniky založené samosprávou, teda tzv. obecné sociálne podniky . V súčasnosti je ich vyše 100 z celkového počtu registrovaných sociálnych podnikov, ktorých je približne 530.

Udržateľnosť sociálnych podnikov a zodpovedné podnikanie podporuje aj online katalóg tovarov a služieb registrovaných sociálnych podnikov www.katalogsp.sk , ktorý pripravila Implementačná agentúra Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podrobnosti k návrhu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch nájdete TU:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1214

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk