Hlavné menu

04.10.2021

Slovensko bude domovom pre Európsky orgán práce

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak a výkonný riaditeľ Európskeho orgánu práce (ELA) Cosmin Boiangiu dnes podpísali medzinárodnú zmluvu o sídle ELA. Zavŕšili sa tak dlhodobé a intenzívne expertné rokovania o usídlení prvej európskej decentralizovanej inštitúcie na Slovensku v celej našej doterajšej histórii.
 

Na sídlo ELA kandidovali v roku 2019 spoločne so Slovenskou republikou aj Lotyšsko, Cyprus a Bulharsko. V tajnom hlasovaní vyhralo Slovensko hneď v prvom kole s počtom hlasov 15, čím sa potvrdilo, že sme úspešne splnili prísne kritériá stanovené Európskou komisiou.

„Som veľmi rád, že v Bratislave vzniká sídlo tak významnej inštitúcie, akou je Európsky orgán práce. Slovensko je pracovitá krajina, ktorá môže v tejto oblasti ponúknuť veľa. Verím, že sa Európsky orgán práce bude u nás cítiť ako doma,“ povedal Milan Krajniak.

„Je viac než symbolické, že európska agentúra zodpovedná za spravodlivú mobilitu pracovnej sily má svoje sídlo v krajine, ktorá sa nachádza v srdci Európy. Zmluva o sídle je míľnikom v krátkej histórii ELA, ktorá formalizuje Slovensko, ako domov Európskeho orgánu práce,“ uviedol výkonný riaditeľ Európskeho orgánu práce (ELA) Cosmin Boiangiu.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak a výkonný riaditeľ Európskeho orgánu práce Cosmin Boiangiu podpísali ešte v júni 2021 Memorandum o poskytovaní asistenčných služieb pre ELA. Zamestnancom a ich rodinným príslušníkom poskytneme asistenčné služby po ich presťahovaní na Slovensko. Podpora bude zameraná na úradné záležitosti, zabezpečenie základných životných podmienok, či zdravotnú starostlivosť.

Európsky orgán práce sídli v budove na Landererovej 12 v centre Bratislavy. Jeho zriadením vzniká niekoľko stoviek nových pracovných miest. Slovensko i Bratislava vďaka ELA zvyšuje svoju medzinárodnú prestíž, keďže sa stane miestom, kde sa budú pravidelne stretávať na kongresoch či seminároch experti na oblasť pracovného práva a sociálneho zabezpečenia z celej Európy.

Hlavným cieľom Európskeho orgánu práce je zlepšiť implementáciu pravidiel Európskej únie v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. K úlohám patrí aj podpora členských štátov EÚ pri poskytovaní informácií jednotlivcom a zamestnávateľom o ich právach a povinnostiach vyplývajúcich z právnych predpisov Únie v oblastiach mobility pracovnej sily, voľného pohybu služieb a koordinácie sociálneho zabezpečenia. ELA taktiež koordinuje spoluprácu medzi členskými štátmi, predovšetkým pri spoločných inšpekciách.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk