Hlavné menu

13.06.2023

Slovensko na zasadnutí EPSCO: Podporujeme zlepšenie pracovných podmienok pre platformových pracovníkov

Zlepšenie pracovných podmienok a sociálnych práv ľudí, ktorí pracujú v priestore digitálnych platforiem, spolu s podporou ich udržateľného rastu boli hlavnými témami stretnutia Rady ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov (EPSCO) v Luxemburgu (12. a 13. júna). V súčasnosti v Európskej únii pracuje prostredníctvom digitálnych platforiem viac ako 28 miliónov ľudí, pričom tento trend stále narastá. Slovensko na zasadnutí reprezentoval štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer. Zástupcovia členských krajín na stretnutí tiež diskutovali o jarnom balíku európskeho semestra s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny na rok 2023.
 

Vo svojom vystúpení štátny tajomník Juraj Káčer ocenil švédske predsedníctvo Rady EÚ, ktoré zohralo významnú úlohu pri hľadaní prieniku a rovnováhy medzi rôznorodými postojmi členských štátov v príprave smernice. „ Platformová práca predstavuje rýchlo rastúci segment hospodárstva v globálnom meradle. Uvedomujeme si potrebu jej regulácie s cieľom nastaviť spoločné minimálne štandardy na úrovni EÚ. Od začiatku rokovaní v Slovenskej republike podporujeme návrh smernice s hlavným zámerom zlepšiť pracovné podmienky pre platformových pracovníkov, uviedol. Podľa štátneho tajomníka ide o návrh smernice, ktorá má vytýčiť iba minimálne štandardy a každý členský štát si môže upraviť podrobnosti v rámci vnútroštátnej legislatívy v súlade so zákonmi, kolektívnymi zmluvami a podobne, pričom „návrh smernice v súčasnej podobe prináša väčšiu flexibilitu a zároveň zavádza jasnú povinnosť členských štátov zabezpečiť dostatočnú ochranu týchto pracovníkov“ .

V súčasnosti pracuje v EÚ prostredníctvom digitálnych pracovných platforiem viac ako 28 miliónov ľudí. Očakáva sa, že v roku 2025 ich počet dosiahne 43 miliónov. Svoju popularitu si platformová práca získala najmä počas pandémie COVID-19, kedy sa stala bežnou predovšetkým vďaka nárastu doručovania potravín a potravinových produktov. Stala sa hnacím motorom inovácií a rastu zamestnanosti. Veľká väčšina takto pracujúcich spadá do kategórie samostatne zárobkovo činných osôb.

Európska únia sa tak ako vôbec prvá snaží legislatívne navrhnúť konkrétne pravidlá pre digitálne pracovné platformy. Cieľom navrhovanej smernice je zabezpečiť, aby aj ľudia, ktorí pracujú v digitálnom priestore, získali právne postavenie v zamestnaní, ktoré zodpovedá ich skutočným pracovným podmienkam.

Na zasadnutí EPSCO sa taktiež diskutovalo o jarnom balíku európskeho semestra ako súčasti každoročného procesu koordinácie hospodárskej, fiškálnej a sociálnej politiky a politiky zamestnanosti v rámci EÚ. V diskusii sa zamerali najmä na odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 2023.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk