Hlavné menu

22.12.2021

Sme pripravení okamžite reagovať pri výskyte variantu Omicron v ZSS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je pripravené sprísniť podmienky v zariadeniach sociálnych služieb, ak sa potvrdí prvý prípad pozitívne testovaného na variant Omicron u klienta či zamestnanca. Na základe vydaného usmernenia sa v prípade výskytu nákazlivejšieho variantu Omicron stáva celé zariadenie červenou zónou. Znamená to predovšetkým zákaz návštev, zníženie mobility, pravidelné testovanie a tiež monitoring zdravotného stavu všetkých klientov aj zamestnancov v zasiahnutom zariadení.
 

Zariadenie, v ktorom sa objaví prípad variantu Omicron, spúšťa pravidelné testovanie všetkých svojich zamestnancov a klientov po dobu troch dní. Zostáva celé uzavreté, teda v červenej zóne. Až na základe výsledkov testovania sa zariadenie rozdelí na zelenú a červenú zónu. Poskytovateľ zabezpečuje ďalšie kroky a vykonáva opakované pravidelné testovanie a odbery na základe usmernenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Zároveň, každý zamestnanec, ktorý do zariadenia prichádza, je povinný otestovať sa antigénovým testom bez výnimky.

„Naše usmernenie platí pre všetky ZSS a CDR, aby sme predišli akémukoľvek zhoršeniu súčasnej situácie. Naďalej sa riadime nastaveným Covid automatom a tiež pandemickým Semaforom, ktoré, ako sa ukazuje, fungujú veľmi dobre. Keďže indície o šírení variantu Omicron sú znepokojujúce, pripravili sme rad krokov v usmernení, ako budú poskytovatelia sociálnych služieb reagovať a aké opatrenia musia prijať, aby sme predišli zhoršeniu situácie v zariadeniach a maximálne ochránili klientov aj zamestnancov. Verím, že sa nám spoločne podarí zvládnuť aj túto nástrahu,“ spresnil Ján Hudák, riaditeľ Odboru krízového manažmentu a bezpečnosti na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.

Poskytovatelia v zariadeniach sociálnych služieb musia naďalej dodržiavať zvýšené hygienicko- epidemické optarenia, aby predišli možnému zhoršeniu pandemickej situácie a zachovali čo najbezpečnejšie prostredie pre svojich klientov aj zamestnancov. Nevyhnutnosťou zostáva používanie osobných ochranných prostriedkov a pravidelná dezinfekcia vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb.

AKTUÁLNA SITUÁCIA V ZSS

V prebiehajúcej tretej vlne pandémie je situácia v zariadeniach stabilizovaná a uspokojúca aj vďaka zaočkovanosti klientov a zamestnancov, ktorá je na úrovni cca 75 percent. V porovnaní s predchádzajúcou druhou vlnou sa počet zariadení zasiahnutých Covid-19 znížil na tretinu a počet ľudí nakazených v nich až o štvrtinu.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aj naďalej vytvára podmienky na to, aby boli všetci klienti aj zamestnanci v ZSS zaočkovaní na báze dobrovoľnosti. Tretiu dávku vakcíny v zariadeniach sociálnych služieb doteraz dostalo vyše 25-tisíc osôb (klientov aj zamestnancov), čo je takmer 100 percent žiadateľov o vakcináciu.

Celé Usmernenie k postupu v prípade prvého výskytu variantu Omicron pre poskytovateľov sociálnych služieb je zverejnené na stránke ministerstva:

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

https://www.employment.gov.sk/files/sk/uvodna-stranka/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/postup-mpsvr-omicron_mk-final.pdf

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk