Hlavné menu

16.05.2023

Soňa Gaborčáková chce na poste ministerky zúročiť svoje doterajšie skúsenosti z oblasti sociálnej práce

Novou ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny sa stala Soňa Gaborčáková, ktorá doteraz pôsobila na rezorte ako štátna tajomníčka. Bohaté osobné skúsenosti v oblasti sociálnej práce a podpory chce zúročiť pri doručovaní pomoci najzraniteľnejším, plnení míľnikov pre čerpanie fondov EÚ a Plánu obnovy a odolnosti, aj konštruktívnou spoluprácou s profesijnými organizáciami a združeniami. Soňu Gaborčákovú ako členku novej úradníckej vlády menovala do funkcie prezidentka SR. Na poste vystrieda Milana Krajniaka, ktorý viedol rezort od roku 2020.
 

Soňa Gaborčáková posledné 3 roky pracovala na poste štátnej tajomníčky ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Doterajší profesijný život zasvätila predovšetkým agende rodinnej a sociálnej politiky. V rokoch 2006 až 2020 pôsobila ako členka výboru NR SR pre sociálne veci, zároveň dôverne pozná aj prostredie komunálnej politiky.

Vďaka neustálemu prehlbovaniu svojich vedomostí sa stala odbornou garantkou pre implementáciu projektu Švajčiarskeho finančného mechanizmu „Komplexné sociálne služby pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím v regióne Stará Ľubovňa“.

Od roku 1999 pôsobila ako riaditeľka a odborná garantka v Dome svätej Anny v Starej Ľubovni, kde vybudovala komplexný systém starostlivosti pre najzraniteľnejších.

5-ročné pôsobenie v rokoch 2004 až 2009 vo funkcii odborného asistenta na Katolíckej univerzite v Ružomberku ju utvrdilo v tom, že budovať adresnú pomoc v sociálnej a rodinnej oblasti je to, čomu sa chce profesijne naďalej venovať.

„Celý svoj život zasväcujem pomoci iným. Vo funkcii ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny chcem zúročiť svoje celoživotné skúsenosti a znalosti z odboru sociálna práca. Mojimi prioritami na čele rezortu je jeho plynulý chod a doručovanie pomoci všetkým, ktorí ju potrebujú. Rovnako budem pokračovať v krokoch pre plnenie Plánu obnovy a plynulého čerpania eurofondov. V neposlednom rade je mojou úlohou plnenie zákonných povinností rezortu, pričom za dôležité považujem rozhodnutie o zvýšení príspevku pre sociálne služby a tiež stanovenie minimálnej mzdy na budúci rok,“ uviedla novovymenovaná ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk