Hlavné menu

24.11.2021

Spojili sme sa za silnejší detský hlas

Bratislava, Nitra, Praha, 24. november 2021 – Hlas detí je dôležitý! V piatok 19. novembra 2021 sa o tom presvedčilo nielen Slovensko, ale po prvý raz aj Česko. Napriek mimoriadnej situácii bubnovalo naprieč oboma krajinami cez 40 000 detí a dospelých vo viac ako 380 školách, organizáciách, nadáciách, firmách, od Sokolova až po Veľké Kapušany. Zapojili sa aj banky či hudba Hradní stráže, Polície ČR i Polícia SR.
 

Organizátormi podujatia boli Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Centrum Slniečko, n. o. a Centrum Locika, z. ú. Patronát nad celoslovenskou akciou „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť 2021!“ opäť prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa deň pred bubnovačkou stretla s deťmi, ktoré naše ticho neochránilo!

Situácia je náročná, napätie v spoločnosti je veľké. Asi nie je nikto, koho by pandémia nezasiahla alebo neobmedzila. Aj napriek tomu sa Slovensko a Česko spojili a podporili dôležitosť témy ochrany detí pred násilím a potrebu včasnej prevencie. V neľahkých covidových podmienkach sa do akcie zapojili tisícky detí a dospelých nielen bubnovaním, ale aj rozhovormi, diskusiami či tvorivými aktivitami, pretože HLAS DETÍ JE DÔLEŽITÝ!

Násilie sa nás týka! Každá obeť násilia je dôsledkom nášho bagatelizovania a prehliadania.

Deti pred násilím ticho neochráni!

Organizátori vnímajú podujatie ako mimoriadne úspešne. „Spojenie Slovenska a Česka a účasť takého množstva škôl, ale aj zapojenie firiem, organizácií a polície napriek náročnej situácii nám dáva nádej, že téma ochrany detí pred násilím je pre spoločnosť dôležitá. Veríme, že tisícky zapojených detí a dospelých boli dostatočné „hlučné“, aby ich počuli aj tí, ktorí rozhodujú o živote detí bez detí! Len dôsledné rešpektovanie a dôsledné napĺňanie všetkých článkov Dohovoru o právach dieťaťa na všetkých úrovniach je cestou, ako pre deti vytvoriť bezpečný priestor pre detstvo, bezpečný priestor pre život“, zhrnuli organizátori.

Fotografie a videá z celého Slovenska TU a Česka TU

Všetky zapojené obce a mestá nájdete na aktuálnej mape BUBNOVAČKA 2021

Kontakty:

Národné koordinačné stredisko: Zuzana Prípadová | zuzana.pripadova@employment.gov.sk

Centrum Locika, z. ú: Magdalena Černá | magdalenac@centrumlocika.cz

Centrum Slniečko, n. o.: Melánia Kurpielová | bubnovacka@centrumslniecko.sk

----------

Národné koordinačné strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch , ktoré je organizačnou súčasťou MPSVR SR, vzniklo v roku 2014. Ako gestor Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím a Národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore koordinuje plnenie strategických a koncepčných cieľov Slovenskej republiky v oblasti ochrany detí pred násilím a ochrany detí v digitálnom priestore, vyhodnocuje a aktualizuje dokumenty vlády v oblasti násilia páchaného na deťoch.

Viac na www.detstvobeznasilia.gov.sk

Centrum Locika, z. ú . z Prahy od roku 2015 pomáha deťom, ktoré zažívajú násilie v rodine. Chráni záujem dieťaťa a poskytuje mu i jeho rodičom odbornú pomoc. Cieľom centra je minimalizovať dopady násilia v rodine na vývoj dieťaťa a nastaviť jeho zdravé vzťahy s oboma rodičmi tak, aby mohlo vyrastať v rešpektujúcom rodinnom prostredí.

Viac informácií na www.centrumlocika.cz

Centrum Slniečko, n. o. z Nitry sa už viac ako 20 rokov venuje pomoci týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Vzdeláva sociálnych pracovníkov, príslušníkov polície aj učiteľov, realizuje autorský preventívny program pre deti Kozmo a jeho dobrodružstvá, prevádzkuje viaceré sociálne zariadenia a stojí pri legislatívnych úpravách.

Viac informácií na www.centrumslniecko.sk , www.bezmodrin.sk , www.kozmove-dobrodruzstva.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk