Hlavné menu

15.07.2022

Spúšťame web pre podporu sociálnych inovácií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci zriadenia Národného kompetenčného centra pre sociálne inovácie spúšťa webovú stránku www.socialneinovacie.gov.sk. Cieľom je poskytnúť záujemcom informácie o aktuálnych výzvach a súťažiach na podporu sociálnych inovácií, plánovaných podujatiach či inšpiratívnych príkladoch zo Slovenska aj zo zahraničia. Návštevníci stránky majú možnosť stiahnuť si tiež viaceré informatívne dokumenty vypracované v rámci projektu. Financovanie projektu pokrývajú prostriedky EÚ v rámci programu „Zamestnanosť a sociálne inovácie (EaSI)“.
 

Národné kompetenčné centrum pre sociálne inovácie vytvára podmienky pre systematickú a dlhodobú podporu sociálnych inovácii na Slovensku. Vzniklo na základe nadnárodného projektu Social Innovation Plus (SI PLUS) a predstavuje platformu, ktorá na jednom mieste spája odborníkov, akademickú obec, zástupcov regiónov aj neziskových organizácií.

Ich spoločným cieľom je zlepšenie podpory projektov, ktoré prinášajú riešenia sociálnych a spoločenských problémov v oblasti zamestnanosti, vzdelávania, či sociálneho začlenenia.

Získané výstupy budú tiež použité pre programovanie a realizovanie Programu Slovensko financovaného aj z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) v programovom období 2021-2027. Práve posilnenie spolupráce medzi jednotlivými zložkami v programe ESF+ môže priniesť veľký potenciál pri podpore sociálnych inovácií a zvyšuje nadnárodnú spoluprácu predovšetkým v makro-regionálnych stratégiách EÚ, v prípade Slovenska v rámci krajín Dunajskej stratégie.

Rezort práce je v tomto projekte pripravený vytvárať vhodnejšie a efektívnejšie nástroje finančnej, ale aj nefinančnej podpory sociálnych inovácií, ktoré sa dostávajú stále viac do centra diskusií o aktuálnych sociálnych a spoločenských výzvach.

Pre viac informácií navštívte stránku www.socialneinovacie.gov.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk