Hlavné menu

07.10.2021

Spustili sme prihlasovanie na skupinové očkovanie III. dávkou vakcíny v zariadeniach sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa prihlasovanie na zabezpečenie očkovania treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 pre poskytovateľov sociálnych služieb, subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Rovnako, ako pri predchádzajúcom postupe vakcinácie, aj tentoraz pôjde o skupinové očkovanie a jednotlivé zariadenia môžu prihlasovať svojich klientov aj zamestnancov. Samotné očkovanie v teréne zabezpečia výjazdové očkovacie jednotky ministerstva zdravotníctva.
 

Na základe odporúčaní rezortu zdravotníctva bude možné očkovať III. dávkou všetkých klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny, ktorí už absolvovali obe predpísané dávky vakcíny, a to najskôr 6 mesiacov po podaní druhej dávky. Skupinové očkovanie bude možné v pobytových, ambulantných či terénnych ZSS aj CDR. Zámerom je posilnenie imunity u starších a najmä zraniteľnejších skupín obyvateľov aj v súvislosti s odporúčaniami Európskej liekovej agentúry (EMA).

Všetky požiadavky na zabezpečenie očkovania zbiera ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Po kontrole žiadostí od poskytovateľov sociálnych služieb pripraví zoznam, ktorý následne posúva rezortu zdravotníctva.

„Základnou podmienkou je, aby v danom zariadení, ktoré žiada o očkovanie treťou dávkou vakcíny, bolo najmenej 5 prihlásených. Požiadavka na zabezpečenie očkovania musí byť zaslaná na zverejnený mail: vakcinacia@employment.gov.sk , teda v elektronickej podobe aj s vyplnením požadovaných príloh. Na ministerstve práce potom overíme jej oprávnenosť a po kontrole ju zaradíme do zoznamu na vykonanie vakcinácie. Celý zoznam záujemcov o vykonanie očkovania treťou dávkou bude zverejnený aj na stránke rezortu práce,“ spresnil Ján Hudák, riaditeľ odboru krízového manažmentu a bezpečnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Skupinová forma očkovania v ZSS a CDR sa už osvedčila aj pri predošlých skúsenostiach počas pandemického obdobia. Presne 18. januára 2021 spustil rezort práce spolu s rezortom zdravotníctva pilotné očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb – v Ružinovskom domove seniorov a Petržalskom domove seniorov. Obe zariadenia vtedy vybralo MPSVR SR v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Bratislava zohľadňujúc nielen vtedajšiu epidemiologickú situáciu v zariadení, ale aj vek klientov a ich diagnózy i pracovné zaradenie zamestnancov.

Rezort pravidelne monitoruje situáciu v zariadeniach sociálnych služieb, ktorá je aktuálne stabilná. Očkovanie sa ukázalo ako účinný spôsob prekonávania ochorenia covid-19. Vďaka očkovaniu klienti aj zamestnanci prekonávajú ochorenie s výrazne slabšími príznakmi.

„Dnes je situácia v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby iná, pokojnejšia. Je to predovšetkým vďaka zaočkovanosti, ktorá sa pohybuje medzi 70-timi a 80-timi percentami spomedzi všetkých zamestnancov aj klientov ZSS. Naďalej nám záleží na týchto najzraniteľnejších skupinách, preto sme zabezpečili dostatočné zásoby všetkých nevyhnutných ochranných pomôcok aj antigénnych testov. Dnes sme určite oveľa viac pripravení a máme k dispozícii jasný návod na krízové riadenie v pandemickej situácie, aby sme dokázali ochrániť všetkých klientov a rovnako tak aj zamestnancov zariadení,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Vakcinácia treťou dávkou zostáva naďalej dobrovoľná. Konkrétny termín očkovania v danom zariadení už preberá na seba ministerstvo zdravotníctva a jeho výjazdový očkovací tím. V prípade, že ide o zariadenie s malým počtom klientov a zamestnancov, môžu sa pre naplnenie kapacity pre výjazd očkovacej jednotky spájať viacerí poskytovatelia napríklad z rovnakej obce či mestskej časti.

Po vykonaní očkovania treťou dávkou musí štatutárny zástupca daného zariadenia zaslať krízového manažmentu a bezpečnosti na MPSVR SR, rovnako elektronicky, HLÁSENIE o vykonaní očkovania. To slúži na evidenciu miery zaočkovanosti v zariadeniach sociálnych služieb.

Všetky zariadenia musia aj naďalej dodržiavať opatrenia na zaistenie bezpečnosti pri poskytovaní svojich služieb.

SÚČASNÝ STAV V ZSS

Aktuálna situácia v ZSS je stabilizovaná. Prvou dávkou vakcíny je zaočkovaných 40 862 osôb (99,94 %) a druhou dávkou 40 812 osôb ( 99,82 %). Mimoriadna situácia aktuálne platí v 30-tich zariadeniach sociálnych služieb.

MPSVR SR situáciu, aj vzhľadom na aktuálnu tretiu vlnu pandémie, neustále monitoruje a zostáva nápomocné pri riešení vzniknutých situácií. Na prvom mieste je zachovanie bezpečného prostredia pre klientov a čo najmenšie obmedzenia ich každodenného života v zariadeniach.

Každé zariadenie si v závislosti od nastavenia aktuálneho celoslovenského covid automatu prispôsobuje svoje fungovanie a preventívne opatrenia podľa „osobitného“ semaforu rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V prípade zhoršenia situácie štatutár daného zariadenia prepína v jeho prevádzke jednotlivé farby. V prípade pozitívnych prípadov je zariadenie na základe rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva uvedené do karantény.

Požiadavky na zabezpečenie očkovania musia žiadatelia zasielať na MPSVR SR: vakcinacia@employment.gov.sk

Postup pre žiadosť o skupinové očkovanie v ZSS a CDR je zverejnený otvorením linku:

postup-zabezpecenie-ockovania-iii-davkou-vakciny-proti-ochoreniu-covid-19.pdf (gov.sk)

Dokument Metodika krízového riadenia pandemickej situácie v sociálnych službách je zverejnený na stránke MPSVR SR: Sociálne služby - MPSVR SR (gov.sk)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk