Hlavné menu

10.06.2022

Štátna tajomníčka podporila oslavy 30. výročia znovuobnovenia Gréckokatolíckej charity Prešov

Gréckokatolícka charita Prešov 1. septembra minulého roku oslávila 30. výročie znovuobnovenia svojej činnosti. Pri tejto príležitosti sa 9. júna konalo podujatie Konferencia charity 2022 na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zastupovala na konferencii štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková.
 

Podujatie začalo úvodnou svätou liturgiou, ktorú celebroval v stredu 8. júna o 16:30 hod. v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove Mons. Peter Rusnák. Podujatím si chcela Gréckokatolícka charita Prešov pripomenúť najvýznamnejšie okamihy vo svojej činnosti za posledné desaťročie. Chcela si nie len zhodnotiť svoje pôsobenie, ale tiež stanoviť výzvy, ktoré ju čakajú v ďalšom období. Charita tiež chcela povzbudiť ľudí, aby sa pridali a získali nové podnety.

Charita rovnako všetkým, ktorí ju finančne, materiálne alebo duchovne podporovali chcela otvorene ukázať, ako spravujeme tieto hodnoty. Ďalším z jej cieľov je aj vydanie zborníka k 30. výročiu, ktorý dokomentuje obdobie posledných 10 rokov a činnosť charity.

Konferencia sa uskutočnila v rámci 5. ročníka celoslovenskej iniciatívy charít na Slovensku Národný týždeň charity 2022. Tento rok si tiež pripomíname 95. výročie katolíckej charity na Slovensku.

Doplnenie:

Záštitu nad podujatím prevzal Mons. Peter Rusnák: apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, bratislavský eparcha, Milan Krajniak: minister práce sociálnych vecí a rodiny SR a Dr. h. c. mult. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., emeritný rektor a zriaďovateľ Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o., Bratislava. Partnermi podujatia boli Prešovský samosprávny kraj, Mesto Prešov a Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove.

Na konferencii boli prítomní aj PaedDr. Milan Majerský, PhD.: predseda PSK, JUDr. Vladimír Feľbaba: 1. viceprimátor mesta Prešov, zástupcovia za Gréckokatolícku teologickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove a Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n. o., Bratislava, zástupcovia zo spolupracujúcich organizácií, naši partneri, podporovatelia, terajší a bývalí zamestnanci našej organizácie, dobrovoľníci z farských charít a ďalší.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk