Hlavné menu

28.07.2022

Štátna tajomníčka rezortu práce vystúpi na konferencii ministrov EÚ pre integráciu

Výmena skúseností z prijímania a integrácie ľudí s dočasnou ochranou a konkrétne príklady osvedčených postupov s osobitným zameraním na opatrenia pre ženy, integráciu na trhu práce, ako aj vzdelávanie. To sú hlavné témy dnešnej konferencii ministrov Európskej únie pre integráciu vo Viedni. Podujatie má zároveň poskytnúť fórum na riešenie budúcich výziev v integračnej politike. Skúsenosti a odporúčania Slovenska predstaví štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková.
 

Integrácia je nevyhnutná pre mierové sociálne spolužitie. Ovplyvňujú ju vonkajšie okolnosti, akými sú migračné pohyby, vojny a pandémia. V súčasnosti sú vojnou vedenou Ruskom ovplyvňované životy miliónov ľudí na Ukrajine aj mimo nej – viac ako 5,2 milióna ľudí bolo nútených opustiť Ukrajinu, pričom väčšina z nich utiekla do susedných európskych krajín. Pre tvorcov integračnej politiky táto situácia predstavuje nové výzvy, ktoré sa líšia od predchádzajúcich období vysokej migrácie.

Vyše polovicu odídencov z Ukrajiny na Slovensku tvoria podľa údajov, ktoré má k dispozícii rezort práce, deti. Deti potrebujú zvýšenú ochranu, keďže riziko, že sa stanú obeťou sexuálneho zneužívania, obchodovania s ľuďmi alebo ďalších foriem násilia je omnoho vyššie. Štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková preto zdôrazňuje, že popri zefektívňovaniu procesov integrácie v rámci celej Európskej únie musí aj naďalej zostať prioritou ich ochrana. „Aj pri vzniku nových, nepredvídateľných situácií musíme dbať na dodržiavanie zlatých štandardov európskych princípov a postupov, ktoré sme pri ochrane detí dlhodobo budovali. Preto oceňujem dnešnú príležitosť výmeny skúsenosti z prijímania a integrácie ľudí s dočasnou ochranou,“ uviedla v tejto súvislosti štátna tajomníčka .

Okrem praktického zamerania podujatia výmeny konkrétnych príkladov osvedčených postupov s osobitným zameraním na opatrenia pre ženy, integráciu na trhu práce, ako aj vzdelávanie má podujatie otvoriť diskusiu smerom k najväčším výzvam a témam, ktoré sú relevantné v integračnej politike do budúcnosti. Ide napríklad o odolnosť integračných systémov vo svetle súčasného prudkého nárastu celkovej úrovne migrácie.

Slovensko podľa štátnej tajomníčky plánuje taktiež otvoriť problematiku pomoci pre ukrajinské zariadenia náhradnej starostlivosti pre deti so zdravotným znevýhodneným, ktoré si vyžadujú špecifickú dlhodobú sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Treťou témou vystúpenia štátnej tajomníčky má byť systematická podpora rodín s deťmi a predchádzanie ich zlyhávaniu.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk