Hlavné menu

23.05.2022

Štátna tajomníčka rezortu práce vystúpila na konferencii zameranej na pomoc seniorom

Štátna tajomníčka ministerstva práce Soňa Gaborčáková prijala pozvanie českého ministra práce a sociálnych vecí Ing. Mariana Jurečky. Záverečná konferencia Starnutie je výzva, ktorá sa uskutočnila v Prahe 19.mája, bola zameraná na oblasť seniorskej politiky v ČR a celej EÚ. Diskusia bola rozdelená do 4 panelov, ktoré viedli kvalifikovaní odborníci. Zástupkyňa rezortu práce sa stretnutia zúčastnila formou videokonferencie.
 

Prvý zo štyroch diskusných blokov s názvom ,,Možnosti dosiahnutia spravodlivých dôchodkov “ zhodnotil

demografický vývoj, starnutie spoločnosti a jeho neskoršie dopady na spoločnosť. Skupina odborníkov predstavila možné prognózy a návrhy na zlepšenie situácie. Závery tohto bloku priamo nadväzovali na druhú časť konferencie venovanej politike starnutia v ČR a EÚ. Problémy v tejto oblasti vychádzajú zo štúdií o starnutí populácie a zvýšenej potreby tomu prispôsobiť štátny systému. Túto potrebu spracovali český kolegovia do jednotného dokumentu, ktorý vznikol v rámci činnosti projektu pod názvom Strategický rámec prípravy na starnutie spoločnosti 2021-2025.

Po predstavení Strategického rámca jednotlivý účastníci predstavili a následne popísali hlavné tézy o danej problematike za svoju organizáciu a jej priority v ďalšom období. Počas tohto bloku vystúpila aj štátna tajomníčka ministerstva práce Soňa Gaborčáková. Počas svojej prezentácie vyzdvihla dôležitosť demografických prognóz, ktoré patria medzi najpresnejšie štatistické ukazovatele a ponúkajú presný obraz o stave spoločnosti v budúcnosti. Tieto prognózy boli dôležitým základom pre spracovanie Národného programu aktívneho starnutia, ktorý schválila Vláda SR už aj pre ďalšie obdobie, a to na roky 2021 – 2030.

Ďalšími impulzmi pre spracovanie predstaveného dokumentu boli dlhodobé zmeny rodinnej ako aj zmeny ekonomiky s dôrazom na digitalizáciu. Národný program aktívneho starnutia rozoberá všetky oblasti života ľudí. Stratégia je zameraná na všetky osoby aktívne sa pripravujúce na starnutie a osoby vo vyššom veku, ktoré by z tohto dôvodu mohli byť akýmkoľvek spôsobom znevýhodňované.

Popoludní prišiel na rad tretí a štvrtý blok diskusie. Tieto bloky boli venované novej téme, a to čo nám ukázala padémia COVID- 19 o starnutí a senioroch v našej spoločnosti, dopady sociálnej izolácie a zadefinovanie pojmu osamelý senior. V závere stretnutia odborníci a koordinátori projektu Implementácia politiky starnutia na krajskú úroveň, predstavili spôsob, ako nadviazali spoluprácu s krajmi, obcami, regionálnymi organizáciami a spolkami. Rovnako počas príhovoru uviedli príklady z praxe medzigeneračnej spolupráce a plánovania politiky starnutia.

„Dôležitým záverom stretnutia je fakt, nevnímať rastúci počet seniorov, ako záťaž našej spoločnosti a jednotlivých segmentov služieb, ale ako príležitosť rozvoja tzv. striebornej ekonomiky, a v rámci nej aj segmentov služieb, prispôsobených potrebám seniorov,“ doplnila po konferencii štátna tajomníčka Soňa Gaborčáková.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk