Hlavné menu

27.03.2023

Štátny tajomník Juraj Káčer predstavil riaditeľke Centra OECD priority prepojenia zručností a trhu práce

Prepojenie zručností a trhu práce, a s tým súvisiace politiky štátu, boli hlavnými témami stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Juraja Káčera a riaditeľky Centra OECD pre podnikanie, malé a stredné podniky, regióny a mestá Lamie Kamal-Chaoui. Diskusia sa sústredila aj na prehĺbenie spolupráce medzi Slovenskom a Centrom OECD v programe lokálneho hospodárskeho a sociálneho rozvoja (LEED).
 

Zástupcovia rezortu práce a OECD spoločne diskutovali o prepojení zručností a trhu práce na pozadí zelenej a digitálnej transformácie. Štátny tajomník Juraj Káčer vyjadril podporu pre rozvoj zručností ako kľúčového nástroja na podporu zamestnanosti, sociálneho začlenenia a konkurencieschopnosti. „Prehlbovanie kvalifikácie a rozvoj zručností podstatne zvyšuje šance ľudí zvládnuť a využiť ekonomické výzvy a spoločenské trendy vo svoj prospech. Popri priamej podpore vzdelávania sa v tomto smere na Slovensku snažíme podporovať aj vytváranie pracovných miest, ktoré sú dôležité pre ekologický a digitálny prechod,“ uviedol štátny tajomník.

Témou stretnutia bola aj spolupráca a možnosti jej prehĺbenia v programe LEED (Local Employment and Economic Development – program lokálneho hospodárskeho a sociálneho rozvoja). V tomto kontexte si riaditeľka Centra OECD Lamia Kamal-Chaoui a štátny tajomník ministerstva práce vymenili aktuálne informácie v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí v súvislosti s pomocou pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny.

Slovensko od vypuknutia konfliktu na Ukrajine prijalo viacero sociálnych a ekonomických opatrení s cieľom čo najefektívnejšie integrovať ukrajinských občanov do našej spoločnosti a umožniť im nájsť uplatnenie na našom trhu práce.

V súčasnosti na Slovensku pracuje vyše 17 000 odídencov z Ukrajiny. Uplatnenie si našli najmä v administratívnych službách (28,84 %), priemyselnej výrobe (22,99 %), ubytovacích a stravovacích službách (7,23 %), vo veľkoobchode a maloobchode (6,94 %), odborných, vedeckých a technických činnostiach (5,75 %).

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk