Hlavné menu

08.03.2024

Štátny tajomník ministerstva práce predstavil nové podmienky rovnakého odmeňovania žien na trhu práce

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš pri príležitosti Medzinárodného dňa žien predstavil nový európsky právny predpis - smernicu Európskeho parlamentu a Rady na podporu väčšej rovnoprávnosti v odmeňovaní mužov a žien na trhu práce. Rezort práce prisľúbil zriadenie pracovnej skupiny, ktorá bude pozostávať z odborníkov, zamestnávateľov a odborárov. Ich spoločným cieľom bude, aby sa rovnaké odmeňovanie uplatňovalo a dodržiavalo aj v praxi.
 

Zavedením spomínanej smernice by sa právo na rovnakú mzdu malo posilniť prostredníctvom odstránenia priamej a nepriamej diskriminácie v odmeňovaní. „Na Slovensku tzv. mzdový rodový rozdiel dosahuje zhruba 18 percent v neprospech žien. Jeho postupným znižovaním dosiahneme pozitívne dopady na celú spoločnosť. Zavedenými opatreniami, ktoré sú súčasťou európskej smernice, zvýšime rast hrubého domáceho produktu a zlepšíme životnú úroveň najmä v domácnostiach s jedným rodičom. Zároveň znížime pokles chudoby v starobe a v sociálnej odkázanosti,“ upresnil štátny tajomník Branislav Ondruš.

Nová legislatíva bude v praxi vyzerať tak, že zamestnávateľ bude povinný stanoviť jasné, zrozumiteľné a transparentné pravidlá pri odmeňovaní zamestnancov vo firme. Garancia prístupu k informáciám bude povinnosťou. Uplatnením novej smernice pribudnú aj dôležité práva zamestnancom, ako napríklad právo na náhradu za nespravodlivé odmeňovanie. Keď zamestnanec zistí, že je nespravodlivo odmeňovaný, bude môcť spätne vymáhať od svojho zamestnávateľa doplatenie nespravodlivo nízko vyplácanej mzdy.

V zákone o službách zamestnanosti je aktuálne stanovená povinnosť zamestnávateľov zverejňovať ponúkanú mzdu a zákaz uzavrieť pracovnú zmluvu, v ktorej by bola uvedená nižšia mzda ako bola ponúkaná v pracovnom inzeráte. Táto smernica tiež zakazuje zamestnávateľom, aby sa potenciálneho kandidáta na pohovore pýtali na predošlú mzdu. „Aby tieto pravidlá fungovali, bude potrebné prijať rozsiahle množstvo podporných a informačných opatrení. Ich súčasťou budú aj sankcie, ktoré nadobudnú odrádzajúci charakter, napríklad vo forme pokuty, či vylúčenia daného zamestnávateľa z verejného obstarávania,“ upozornil Branislav Ondruš.

Ako priblížila Martina Novotná, ambasádorka iniciatívy Equal Pay Day a zakladateľka občianskeho združenia Akčné ženy: „Želáme si viac príležitostí pre ženy. Celosvetovou iniciatívou Equal Pay Day je vyvolať spoločenskú diskusiu o rovnocennom a spravodlivom odmeňovaní medzi mužmi a ženami na trhu práce. Chceme priniesť platformu, vďaka ktorej budeme zamestnávateľom a zamestnancom nápomocné pri odstraňovaní platovej nerovnosti. Veľmi si vážime snahu ministerstva práce, že nás prizvali k spolupráci na implementácii novej smernice do praxe.

Záznam z tlačovej konferencie je uvedený na nasledovnom linku: TK Braňa Ondruša k zavedeniu smernice Európskeho parlamentu pre uplatnenie rovnakej odmeny za prácu (youtube.com)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk