Hlavné menu

13.10.2022

Tripartita mimoriadne rokovala o zákone roka

Sociálni partneri sa zhodli na tom, že je dôležité, aby parlament schválil definitívny návrh štátneho rozpočtu
Zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov a vlády dnes mimoriadne rokovali o „zákone roka“, návrhu štátneho rozpočtu pre rok 2023. Sociálni partneri boli informovaní o negatívnych dopadoch, v prípade jeho neschválenia Národnou radou Slovenskej republiky. Všetci sociálni partneri sa zhodli na tom, že je dôležité, aby parlament definitívne znenie štátneho rozpočtu schválil. Rozpočtové provizórium by vláde SR znemožnilo pomáhať ľuďom a realizovať kompenzačné opatrenia. V prípade neschválenia štátneho rozpočtu parlamentom by rozpočtové provizórium spôsobilo zmrazenie a pozastavenie všetkých výdavkov vrátane tých, ktoré by mali byť určené na krízovú pomoc ľuďom aj zamestnávateľom.
 

Mimoriadne 23. rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR (tripartity) otvoril jej predseda a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak. Tripartity sa tradične zúčastnil aj predseda vlády SR Eduard Heger, ktorý v úvode zdôraznil dôležitosť zákona roka a pripravenosť vlády spolupracovať pri jeho prijatí.

Minister Krajniak sociálnych partnerov ubezpečil, že vláda reflektuje na ich pripomienky. Preto sociálnym partnerom bližšie špecifikoval návrh využitia rezervy na pomoc s energiami v objeme približne 3,5 miliardy EUR. Špecifikácia finančnej rezervy na pomoc s energiami bude tiež súčasťou materiálu, ktorý ministerstvo financií predloží na rokovanie vlády SR.

„Oceňujem konštruktívny prístup zástupcov zamestnávateľov aj zástupcov zamestnancov pri rokovaní o návrhu štátneho rozpočtu. Vyjasnili sa mnohé nedorozumenia a mediálne prestrelky, ktoré sa ukázali ako zbytočné alebo nesprávne. Nie nadarmo sa mu hovorí zákon roka, pretože v prípade neschválenia jeho definitívnej podoby parlamentom, by sa Slovensko dostalo do rozpočtového provizória. Zhoda sociálnych partnerov na schválení štátneho rozpočtu parlamentom potvrdzuje, aké dôležité je nájsť spoločné kompromisné riešenie a čo najskôr prijať mimoriadne opatrenia pomoci s energiami,“ zdôraznil predseda HSR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Závery z mimoriadneho 23. rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR

 • Na rokovaní HSR sa podarilo dosiahnuť dohodu medzi zástupcami zamestnancov, zamestnávateľov a vládou pri prerokovaní návrhu štátneho rozpočtu. KOZ, APZ, AZZZ SR, RÚZ vzali návrh štátneho rozpočtu na vedomie. KOZ a AZZZ SR sú pripravené zmeniť toto stanovisko na súhlasné, podľa výsledkov zajtrajšieho rokovania k rozpočtu. ZMOS ako jediný vyjadril s návrhom štátneho rozpočtu nesúhlas.
 • Hospodárska a sociálna rada SR prerokovala iniciatívny návrh RÚZ o problémoch s legislatívnym procesom týkajúcom sa poslaneckých návrhov zákonov. Vznikne pracovná skupina, kde bude mať zastúpenie každý sociálny partner, aby sa mohol legislatívny proces vylepšiť.
 • Predseda HSR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak prijal a vyjadril súhlas s požiadavkou zamestnávateľov, aby vláda SR do konca októbra predstavila konkrétny plán pomoci s cenami energií v hodnote približne 1,3 miliardy EUR. K tomu je nevyhnutné schválenie novely štátneho rozpočtu pre tento rok.

ZOZNAM ZÚČASTNENÝCH

Zástupcovia vlády SR

 • Milan K R A J N I A K, predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Eduard H E G E R, predseda vlády SR
 • Veronika R E M I Š O V Á, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Vladimír L E N G V A R S K Ý, minister zdravotníctva SR
 • Ján H O R E C K Ý, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Tomáš O P A R T Y, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR
 • Jaroslav K M E Ť, štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR
 • Michal K I Č A, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
 • Marcel K L I M E K, štátny tajomník Ministerstva financií SR
 • Ingrid B R O C K O V Á, štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí SR

Členovia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky

 • Monika U H L E R O V Á, prezidentka KOZ SR
 • Marta B R O D Z I A N S K A
 • Milena R Á C O V Á
 • Pavel O N D E K
 • Anton S Z A L A Y
 • František Z A P A R A N I K
 • Marta H A Š K O V Á
 • Martina N E M E T H O V Á

Členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

 • Roman K A R L U B Í K, 1. viceprezident AZZZ SR
 • Rastislav M A C H U N K A, viceprezident AZZZ SR
 • Igor P R A M U K, viceprezident AZZZ SR
 • Otto N E V I C K Ý, generálny sekretár AZZZ SR
 • Daniel Š I R H A L, výkonný riaditeľ AZZZ SR
 • Michal Š T O F K O, poradca AZZZ SR
 • Marián Š Ó T H, poradca AZZZ SR

Členovia Republikovej únie zamestnávateľov

 • Miroslav K I R A Ľ V A R G A, prezident RÚZ
 • Mário L E L O V S K Ý, 1. viceprezident RÚZ
 • Martin H O Š T Á K, tajomník RÚZ
 • Andrej B E Ň O, poradca RÚZ
 • Petra P O D H O R C O V Á, poradca RÚZ

Členovia ZMOS

 • Radomír B R T Á Ň, prvý podpredseda ZMOS
 • Ladislav A D A M O V I Č, poradca ZMOS

Členovia Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

 • Alexej B E L J A J E V, prezident APZD
 • Andrej L A S Z, generálny sekretár APZD

Úrad vlády SR

 • Elena K O H Ú T I K O V Á, predsedníčka Zboru poradcov predsedu vlády SR

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk