Hlavné menu

09.11.2021

Ukázali sme našu pomoc ľuďom aj na okraji spoločnosti

Nepretržitá 24-hodinová ošetrovateľská starostlivosť, sociálne poradenstvo, bezpečie aj strechu nad hlavou poskytuje pre ľudí bez domova nezisková organizácia Depaul v Bratislave. Jedno z jej zariadení – Útulok a ZOS sv. Lujzy de Marillac na Hattalovej ulici v Bratislave dnes osobne navštívil európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit spoločne s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom. Práve podpora terénnej sociálnej práce a sociálnych služieb krízovej intervencie zo strany rezortu práce sú nevyhnutným predpokladom pri pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti.
 

Útulok a ZOS sv. Lujzy de Marillac, ktorý si v rámci návštevy Bratislavy vybral eurokomisár Nicolas Schmit, je určený pre ľudí bez domova, ktorí majú zlý zdravotný stav, sú v rekonvalescencii alebo majú telesné obmedzenie. Do útulku prichádzajú klienti s rôznymi chorobami priamo z ulice, alebo po prepustení z nemocnice, ktorí sa o seba na ulici nedokážu sami postarať. Jeho služby sú dostupné pre všetkých bez podmienok. Klienti okrem ošetrovateľskej starostlivosti dostávajú aj sociálne poradenstvo, napríklad pri vybavovaní dokladov, riešení dlhov či hľadaní si práce. Ročne sa v tomto zariadení vystrieda približne 100 ľudí.

„Som veľmi rád, že vidím na Slovensku silné odhodlanie poskytovať takúto podporu a pomáhať tým, ktorý žili na ulici mesiace a niekedy aj roky, mať lepší život a postaviť sa na vlastné nohy. Veľmi oceňujem prácu ľudí, ktorí tu v útulku pracujú a pomáhajú ľuďom v naliehavých situáciách. Mojím cieľom je, aby sa snaha bojovať s bezdomovectvom stala spoločným európskym úsilím. Aj preto vznikla spoločná Európska platforma na boj proti bezdomovectvu, pretože táto téma sa netýka len Slovenska, vyskytuje v mnohých krajinách, je to celoeurópska choroba.“ uviedol v tejto súvislosti Nicolas Schmit zodpovedný eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva.

V rámci dotácií na podporu humanitárnej pomoci a rozvoja sociálnych služieb poskytol rezort práce neziskovej organizácii Depaul v Bratislave finančné prostriedky na odmeny pre zamestnancov v prvej línii, infekčný príplatok či zabezpečenia humanitárneho materiálu. Len do konca roku 2020 predstavovali odmeny pre týchto zamestnancov sumu vo výške 35-tisíc eur, ďalších viac ako 31-tisíc eur smerovalo v tomto a tiež minulom roku na materiálnu pomoc.

„Aj týmto projektom sme mohli predstaviť, že peniaze z EÚ sa na Slovensku míňajú tak, aby pomohli čo najviac ľuďom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyčlenilo z európskych zdrojov 32 miliónov eur. Vďaka nim sme podporili činnosť 250 terénnych sociálnych pracovníkov, 200 terénnych pracovníkov a 50 špecialistov pre vybrané oblasti ako sú zamestnanosť, exekúcie či oddlžovanie. Aj naďalej chceme robiť prevenciu, aby ľudia nemuseli prísť o svoj domov,“ doplnil Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vďaka finančnej pomoci z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v súčasnosti podporuje projekt Dostupné bývanie s prvkami housing first, do ktorého je zapojená aj spomínaná nezisková organizácia. Vďaka celkovej sume viac ako 5 a pol miliónov eur bude možné pomôcť prispieť na úhradu nájomného ľuďom, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Je to zároveň spojené aj s podporou sociálneho poradenstva, prípadne ďalšej odbornej pomoci (napr. právna, psychologická, atď.) Zámerom je predovšetkým ochrániť zdravie a život ľudí, ktorí nemajú alebo stratili prístup k vlastnému bývaniu.

Rezort práce naďalej vytvára podmienky pre pomoc ľuďom ohrozených vylúčením zo spoločnosti, aby sa mohli začleniť do bežného života a dôstojne žiť. Jedným z nich je legislatívna úprava zákona o sociálnych službách (č. 448/2008 Z. z.), ktorou sa zvyšuje finančná pomoc pre centrá krízovej intervencie, tzn. nocľahárne, útulky, domy na pol ceste a pod. Konkrétne ide o navýšenie príspevku zo 150 na 250 eur, čo predstavuje takmer 70 percentný nárast.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk