Hlavné menu

27.09.2023

Uľahčujeme proces zamestnávania cudzincov v priemysle

Vláda SR schválila na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nariadenie, ktoré umožňuje udeľovanie národných víz pre cudzincov z tretích krajín, a to v zamestnaniach v oblasti priemyslu. Ide o selektívne otvorenie trhu práce v povolaniach s dlhodobým nedostatkom pracovnej sily. Národné víza sú určené pre zamestnávanie štátnych príslušníkov vybraných tretích krajín a je možné ich udeliť najviac na jeden rok. Rezort práce tak v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a ministerstvom vnútra flexibilne reaguje na aktuálne potreby trhu práce a tiež požiadavky zamestnávateľov.
 

V oblasti priemyslu, najmä v rozširujúcej sa automobilovej výrobe a jej subdodávateľských segmentoch, dlhodobo absentuje dostatočná pracovná sila z dôvodu nezáujmu zo strany domáceho obyvateľstva. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo právny rámec, ktorý umožňuje jednoduchšie udeľovanie národných víz pre cudzincov z vybraných tretích krajín, a tým ich jednoduchší proces uplatnenia sa na našom trhu práce.

V záujme Slovenska je udeliť v jednom kalendárnom roku národné vízum pre 2000 štátnych príslušníkov z vybraných tretích krajín. Výber zamestnaní a určenie kvóty národných víz vychádza z údajov o vysokom počte voľných pracovných miest. Tieto profesie sú vhodné na realizáciu čiastočného otvorenia trhu práce.

Ide o nasledovné zamestnania:

 • operátor zariadenia v hutníckom a zlievarenskom priemysle
 • operátor stroja na výrobu výrobkov z gumy
 • montážny pracovník v strojárskej výrobe
 • montážny pracovník elektronických zariadení
 • montážny pracovník v chemickej, gumárenskej a plastikárskej výrobe
 • operátor vysokozdvižného vozíka
 • zvárač kovov
 • nastavovač CNC prístrojov
 • obrábač kovov
 • stavebný a prevádzkový elektrikár
 • údržbár

Vďaka prijatému nariadeniu vlády môžu národné vízum na účel zamestnania získať občania Arménska, Azerbajdžanu, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Filipín, Gruzínska, Indonézie, Kazachstanu, Kirgizska, Moldavska, Nepálu, Severomacedónska, Srbska, Tadžikistanu, Turkménska, Ukrajiny alebo Uzbekistanu.

Výber krajín vychádza zo štatistických údajov o najčastejších krajinách pôvodu občanov tretích krajín v spomínaných povolaniach v priemysle s ohľadom na pozitívnu skúsenosť zamestnávateľov, ako aj kultúrnu blízkosť.

Národné vízum na účel zamestnania je možné udeliť maximálne na obdobie jedného roka. Štátny príslušník tretej krajiny môže naďalej pokračovať vo svojom zamestnaní aj po uplynutí jeho platnosti, avšak už na základe štandardných pobytových schém.

Nariadenie vlády SR o záujme SR udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28822/1

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk