Hlavné menu

31.05.2022

UNICEF predĺži pomoc pre deti prichádzajúce na Slovensko z Ukrajiny

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR podáva pomocnú ruku utečencom z Ukrajiny od začiatku ozbrojeného konfliktu v ich krajine. Svoju pomoc už na Slovensku realizujú aj viaceré medzinárodné organizácie (UNICEF, UNHCR, IOM, IFRC). V nadväznosti na Memorandum o spolupráci Detský fond OSN (UNICEF) súhlasil s ďalšou podporou a realizáciou aktivít na pomoc s utečeneckou krízou do 31. decembra 2022 s možnosťou ďalšieho predĺženia. Pomoc od UNICEF sa orientuje najmä na podporu v oblasti sociálno-právnej ochrany detí, ktoré prichádzajú na Slovensko ako utečenci z Ukrajiny.
 

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) odídencom okrem iného poskytovalo dávku v hmotnej núdzi, a to do 30. apríla. Od 1. mája však túto pomoc na Slovensku dočasne prevzala spolupráca medzinárodných organizácií: Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detského fondu OSN (UNICEF), Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a Slovenského Červeného kríža s podporou Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). Tieto organizácie poskytujú odídencom z Ukrajiny krátkodobú finančnú podporu na zabezpečenie základných životných podmienok pri ich pobyte na Slovensku. Memorandum o spolupráci medzi rezortom práce a UNICEF podpísal Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak 27. 04. 2022. Dnes (31.5.2022) minister so zástupcom regionálneho riaditeľa UNICEF pre Európu a Strednú Áziu v Ženeve Philippom Corim podpísali predĺženie spolupráce zameranej najmä na pomoc a podporu ukrajinských rodín s malými a maloletými deťmi bez sprievodu z Ukrajiny. Cieľom tejto spolupráce medzi MPSVR a UNICEF je zaistiť ochranu detí a pomôcť zabezpečiť im základné psychologické a sociálne potreby.

S Philippom Corim po stretnutí s ministrom pokračovalo stretnutie so štátnou tajomníčkou ministerstva práce Soňa Gaborčáková. Diskutovali o ďalšej pomoci pre deti bez sprievodu, ktoré k nám prichádzajú z Ukrajiny, ale aj o podpore zamestnancov, ktorí s nimi pracujú. Kľúčovou oblasťou spolupráce medzi rezortom práce a UNICEF je okamžitá a dlhodobá psychologicko-sociálna pomoc pre ukrajinské rodiny s deťmi a podpora „dočasných rodín“ pre maloleté deti bez sprievodu z Ukrajiny. Spolupráca sa zameriava aj na prácu so zamestnancami v prvej línii, ktorí ako prví komunikujú s odídencami (a najmä maloletými bez sprievodu). Aktivity majú zlepšiť komunikačné zručnosti aj praktický prístup zamestnancov a zároveň im majú poskytnúť psychologickú podporu.

UNICEF Slovensku pomôže v príprave informačných materiálov o násilí na deťoch, obchodovaní s ľuďmi. Odovzdá nám poznatky o efektívnej priateľskej komunikácii s deťmi a ich ochrane. Detský fond OSN podporí náklady na preklady a prekladateľov, aby sa zvýšila dostupnosť služieb pre ukrajinské deti bez sprievodu umiestnené v centrách pre deti a rodinu (CDR) pod Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. UNICEF tiež obstará IT vybavenie, aby tým podporil začlenenie ukrajinských detí z CDR do detského kolektívu.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a UNICEF budú spolupracovať s viacerými partnermi a môžu si vyberať ďalších, aby mohli realizovať potrebné aktivity na ochranu detí. Medzinárodná pomoc prinesie Slovensku nástroje, skúsenosti a znalosti profesionálov, aby osvedčenými postupmi zaviedli účinné opatrenia na starostlivosť a ochranu detí bez sprievodu. UNICEF sa tak chce podeliť o dlhoročné poznatky, aby v spolupráci s rezortom práce zabezpečili potreby a psychologickú podporu pre tých najzraniteľnejších, pre rodiny s deťmi, ktoré utiekli pred ozbrojeným konfliktom zo svojej vlasti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk